20.5.- 26.5. 2020

19.05.2020 14:35
Předmět  Učivo
Čj

Slabikář: do strany 89.

Písanka: do strany 29.

Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty.

Písemný projev – psaní podle diktátu.

Ma

Matematika 3: do strany 21.

Prv

Člověk a jeho svět: do strany 52.

Tv Vytrvalostní běh - stupňovaný trénink
Hod míčkem
Hv

Poslech a zpěv lidových písní.

Vv Vliv své výtvarné interpretace na okolí.
Pv

Pozitivní vztah k přírodě, ochrana životního prostředí, pozorování přírody.