20. května - 26. května 2020

17.05.2020 16:26
Předmět Učivo  20. 5. - 26. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

AlfBook - 9.r. Ma . - Podobnost  - vše

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

Online výuka - pátek 22.5. v 10:00 (opakování prezentace 4B, 4C)

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj 1. opakuj slovíčka podle tohoto odkazu
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka_-orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv2_slov.htm

2. do školního sešitu opiš  cvičení podle tohoto odkazu  - odešli nejpozději 26.5.
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka_-orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv3_slov.htm

3. ústně cvičení učebnice str. 53 cv. 2.1,2.2,2.3

Upozorňuji ty, kteří stále nepracují - do výsledné známky se započítávají
odeslané úkoly.
Nj 1. opakuj modální slovesa podle gramatiky - müssen, können, dürfen, mögen
2. do školního sešitu napiš 15 sloves, která souvisí se školou - např. číst, psát,
zpívat, dávat pozor atd. - odešli nejpozději do 26.5.,
Upozorňuji, že výsledná známka bude záviset i na plnění zadaných úkolů.
Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód: aplxkzl. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Upozorňuji ty, kteří neplní své povinnosti, že výsledná známka je závislá na vypracování a odeslání zadaných úkolů v termínu.
Úkol  - opakování studené války

popiš písemně do školního sešitu, minimálně na dvě stránky, vlastními slovy /bez pomoci spolužáka/, období studené války
1. vznik, od kdy do kdy, proč se tak nazývá ...atd.
2. která událost /události/ byla podle tebe rozhodující v tomto období a proč?
3. která událost tě z tohoto období zaujala - podrobněji popiš
Použij výpisky ve školním sešitě, časovou přímku, učebnice str. 96 - 119 a budou to tvé myšlenky
Vypracovaný úkol zašli nejpozději 30.5.
Ze

Pardubický kraj.Učebnice str.72-75.

Fy  Výpisky z učebnice strany 141 - 149
Che Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód:  u464pep. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov - dozaslat předchozí úkoly, kdo tak neučnil
- Životní minimum - poznámky dle přílohy ziv.minimum.docx (15170)
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Sportovní aktivity v přírodě, v závorce ideální čas trvání aktivity - indiánský běh (30minut) ,  jízda na kole (60minut), procházky (2hodiny)
Vv Probíhá výuka ve škole.
Hv Poslechové činnosti
Pv Probíhá výuka ve škole.