20. května - 26. května 2020

17.05.2020 16:29
Předmět Učivo  20. 5. - 26. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Shodnost, podobnost- opakování.

Alfbook- M 9- přijímací zkoušky.

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

Online výuka - pátek 22.5. v 10:00 (opakování prezentace 4B, 4C)

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-20.5.---26.-5-2020/
Nj

- dozaslat předchozí úkoly, kdo tak neučnil

- přeložit 10 vět – po Máma … ve cv. 9a) str. 31 – zaslat (jídlo bez členu)
 

Éry vývoje Země, Prekambrium, Prvohory, Druhohory výpisky do sešitu (str. 53-57)
Upozorňuji ty, kteří neplní své povinnosti, že výsledná známka je závislá na vypracování a odeslání zadaných úkolů v termínu.
Úkol  - opakování studené války

popiš písemně do školního sešitu, minimálně na dvě stránky, vlastními slovy /bez pomoci spolužáka/, období studené války
1. vznik, od kdy do kdy, proč se tak nazývá ...atd.
2. která událost /události/ byla podle tebe rozhodující v tomto období a proč?
3. která událost tě z tohoto období zaujala - podrobněji popiš
Použij výpisky ve školním sešitě, časovou přímku, učebnice str. 96 - 119 a budou to tvé myšlenky
Vypracovaný úkol zašli nejpozději 30.5.
Ze

Olomoucký kraj - vyhledat podle mapy veškeré informace o kraji .Tzn: vodstvo, doprava, zemědělství, průmysl,památky, podnebí, ochrana přírody. Podrobně zapiš do sešitu. Pošli vše z distanční výuky vyfocené ke kontrole na email: zbiraladela@centrum.cz

Fy  Učebnice - strany 141 - 149 (výpisky)
Che Zadala jsem učivo na google učebnu, kód pro přihášení je:veipps5. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz.
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Mezinárodní spolupráce - integrace cizinců. Napiš 10 kladů a 10 záporů integrace. Pošli vyfocené na email:zbiraladela@centrum.cz
Tv Sz

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Sportovní aktivity v přírodě, v závorce ideální čas trvání aktivity - indiánský běh (30minut) ,  jízda na kole (60minut), procházky (2hodiny)
Vv Probíhá výuka ve škole.
Hv Poslecchové činnosti
Pv Probíhá výuka ve škole.