20. května - 26. května 2020

17.05.2020 16:31
Předmět Učivo  20. 5. - 26. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

STATISTIKA - MODUS, MEDIÁN, DIAGRAMY. Učebnice str. 117 -120 a 126 - 129, emailem dostanete dvě prezentace k danému tématu a vysvětlující pracovní list. Obdržíte i vzorové řešení z minulého týdne. 

POVINNĚ ZAŠLETE VYPRACOVANOU 2. STRANU PRACOVNÍHO LISTU  - do pondělí 25. 5. 

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
K.Křivonosková - Pracovní sešit - dopracovat do str.47, naučit slovíčka - str. 78 - 5A,B,C, D.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-20.5.---26.-5-2020/

I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ - str. 119: - přečíst a přeložit, všímat si opět změn kmenové souhlásky (tučně vytištěno v zeleně označených slovech)
PÍSEMNĚ:  UČ - str. 121 cv. 3.5 - a) - přeložit do Čj, napsat do Slovníčku nebo do sešitu (pod tímto cvičením je nápověda - b), ostatní podle slovníku)
Využívejte slovníček v PS a na internetu Seznam.cz  - Slovník, kde najdete i zvukovou podobu hledaných pojmů, když kliknete na slova níže. 
Slovíčka z 8. lekce:
Procvičování Rj:
 
Nj  
Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení je: wuh2qa7. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-20.5.---26.-5-2020/
Ze

DOPRAVA - učebnice 46 - 51. Emailem zašlu 2 prezentace k danému tématu. Poznámky si nepište. 

Nezapomeňte zaslat úvahu - bude zohledněna ve známce na konci školního roku. 

Fy Výpisky- uč. 170- 173 + obr. 3.9.
Che Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení:nmfe3m2. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov  
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY
Vv Shlédni dokument: https://www.youtube.com/watch?v=QEL3w9r5WOc
Hv Poslechové činnosti
Pv Vytvoř nejkrásnější fotografii zeleniny...je to celé na tvé invenci. Výslednou fotografii mi pošli na email: zbiraladela@centrum.cz

Tento týden máte "Dělám si co chci". Zajdi do přírody a porozhlédni se, jak se změnila, zatím co jsme doma. LTurynská