25. 3. - 31. 3. 2020

24.03.2020 09:54

Téma:  Osa úhlu

1)  Nadpis do ŠS:  OSA  ÚHLU

2) zápis do ŠS:   
- osa úhlu je polopřímka, která rozděluje úhel na dva shodné úhly

- osu úhlu zpravidla rýsujeme středně silnou čerchovanou čarou (= přibližně 5 mm čára, 1 mm mezera, 1 mm čára, 1 mm mezera, 5 mm čára, ...)

3) do ŠS sestroj libovolný ostrý úhel ABC, sestroj osu tohoto úhlu
-postup konstrukce je ukázaný na videu: 01_23-03-2020_video_osa-uhlu

4) do ŠS sestroj libovolný pravý úhel DEF, sestroj osu tohoto úhlu

5) do ŠS sestroj libovolný tupý úhel alfa, sestroj osu tohoto úhlu

 

Téma:  Kružnice vepsaná trojúhelníku

1)  Nadpis do ŠS:  KRUŽNICE  VEPSANÁ  TROJÚHELNÍKU

2) zápis do ŠS:   
- střed kružnice vepsané trojúhelníku (značíme ho většinou Sv) je průsečíkem os jeho vnitřních úhlů

- poloměr této kružnice je kolmá vzdálenost středu kružnice od stran trojúhelníku

3) do ŠS sestroj libovolný ostroúhlý trojúhelník ABC (čím větší, tím lepší), sestroj kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku
-postup konstrukce je ukázaný na videu: video_kruznice-vepsana-trojuhelniku

4) do ŠS sestroj libovolný pravoúhlý trojúhelník DEF (čím větší, tím lepší), sestroj kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku

5) do ŠS sestroj libovolný tupoúhlý trojúhelník FGH (čím větší, tím lepší), sestroj kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku

1)  Nadpis do ŠS:  OSA  ÚHLU
2) zápis do ŠS:   - osa úhlu je polopřímka, která rozděluje úhel na dva shodné úhly
                           - osu úhlu zpravidla rýsujeme středně silnou čerchovanou čarou (= přibližně 5 mm
                             čára, 1 mm mezera, 1 mm čára, 1 mm mezera, 5 mm čára, ...)
2) do ŠS sestroj libovolný ostrý úhel ABC, sestroj osu tohoto úhlu (01_23-03-2020_video_osa-uhlu)
3) do ŠS sestroj libovolný pravý úhel DEF, sestroj osu tohoto úhlu
4) do ŠS sestroj libovolný tupý úhel alfa, sestroj osu tohoto úhlu
 
 
 
Lad. Králíček