25. 3. - 31. 3. 2020

24.03.2020 11:05

Emailové adresy žáků VII.C

Všichni žáci 7. ročníku by již měli mít z hodin informatiky vytvořenu vlastní emailovou schránku, ze které je jednoznačně patrno, kdo email posílá. Pokud takovou emailovou adresu někdo nemá vytvořenou, nebo se do ní nemůže dostat, VYTVOŘÍ SI JINOUI!!! Nikdo nebude používat emailovou adresu svých rodičů, nebo prarodičů, sourozenců, atd!!! Tvar takové emailové adresy může mít podobu např.:
 

josef.novotny.2zs@email.cz, nebo j.novotny.2zs@seznam.cz, nebo j.novotny.1035@centrum.cz,

a tak podobně

 

Ve středu 25. března 2020 mi všichni žáci VII. C ze svojí emailové schránky pošlou email na adresu l.kralicek.2zs@email.cz! V tomto emailu bude POUZE vyplněný Předmět, ve kterém bude celé jméno žáka (žákyně) a třída, do které chodí.

např.:                    Předmět:     Josef Novotný VII. C

 

 

Téma:  Čtyřúhelníky

1)  do ŠS velký nadpis  ČTYŘÚHELNÍKY

2)  narýsovat do ŠS libovolný obecný čtyřúhelník ABCD (např. jako je v U(G) na str.46 dole - ale výrazně větší! )

potom do ŠS:   - součet velikostí vnitřních úhlů každého čtyřúhelníku se rovná 360

                         - obvod každého čtyřúhelníku se rovná součtu délek jeho stran

3)  do ŠS:   Dělení čtyřúhelníků:      

a)  rovnoběžníky (každé 2 protější strany jsou rovnoběžné)

b)  lichoběžníky (2 protější strany jsou rovnoběžné a 2 různoběžné)

c)  různoběžníky (všechny strany jsou různoběžné)

 

Téma:  Rovnoběžníky

1) do ŠS nadpis  ROVNOBĚŽNÍKY

2)  do ŠS menší nadpis  a)  ČTVEREC     (narýsuj čtverec ABCD o straně 8 cm)

3)  do ŠS menší nadpis  b)  OBDÉLNÍK    (narýsuj obdélník ABCD o stranách 12 cm  a  7 cm)

4)  do ŠS menší nadpis  c)  KOSOČTVEREC     (narýsuj kosočtverec ABCD o straně 8 cm)

5)  do ŠS menší nadpis  b)  KOSODÉLNÍK    (narýsuj kosodélník ABCD o stranách 12 cm  a  7 cm)

6)  do ŠS zakresli tabulku vlastností rovnoběžníků z U(G) str. 54

 
josef.novotny.2zs@email.cz, nebo j.novotny.2zs@seznam.cz, nebo j.novotny.1035@centrum.cz,
a tak podobně
 
Ve středu 25. března 2020 mi všichni žáci VII. C ze svojí emailové schránky pošlou email na adresu l.kralicek.2zs@email.cz! V tomto emailu bude POUZE vyplněný Předmět, ve kterém bude celé jméno žáka (žákyně) a třída, do které chodí.
 
např.:                    Předmět:     Josef Novotný VII. C