25. 3. - 31. 3. 2020

24.03.2020 12:09

Emailové adresy žáků VIII.A

Všichni žáci 8. ročníku by již měli mít z hodin informatiky vytvořenu vlastní emailovou schránku, ze které je jednoznačně patrno, kdo email posílá. Pokud takovou emailovou adresu někdo nemá vytvořenou, nebo se do ní nemůže dostat, VYTVOŘÍ SI JINOUI!!! Nikdo nebude používat emailovou adresu svých rodičů, nebo prarodičů, sourozenců, atd!!! Tvar takové emailové adresy může mít podobu např.:

 

josef.novotny.2zs@email.cz, nebo j.novotny.2zs@seznam.cz, nebo j.novotny.1035@centrum.cz,

a tak podobně

 

Ve středu 25. března 2020 mi všichni žáci VIII. A ze svojí emailové schránky pošlou email na adresu l.kralicek.2zs@email.cz! V tomto emailu bude POUZE vyplněný Předmět, ve kterém bude celé jméno žáka (žákyně) a třída, do které chodí.

 

 

např.:             Předmět:      Josef Novotný VIII. A

 

 

Téma:    Slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnice o jedné neznámé

1)  do ŠS nadpis   SLOVNÍ  ÚLOHY  ŘEŠENÉ  ROVNICÍ

2)  do ŠS   Postup:  

a) zápis (co známe a co máme vypočítat, označení neznámé x)

b) vytvoření rovnice, pomocí které bude slovní úloha řešena

c) vyřešení rovnice

d) zkouška sl. úlohy

e) odpověď

3) do ŠS   Př.:   Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 45. Které z čísel je nejmenší?

zápis bude:    1. číslo  ......  x  ... ?

                       2. číslo  ......  x + 1 

                       3. číslo  ......  x + 2 

                1.č. + 2.č. + 3.č. ....  45

                -------------------------------------------

x + x + 1 + x + 2 = 45

             3x + 3    = 45  /-3

                      3x = 42   /:3

                        x = 14

                       ======

Zkouška: 1.č. + 2.č. + 3.č. = 14 + 15 + 16 = 45

Nejmenší z hledaných čísel je číslo 14.

 

4) do ŠS  Př.:   V továrně pracuje 145 mužů a žen. Žen je v továrně o 10 více, než je dvojnásobek počtu mužů. Kolik pracuje v továrně žen?

video- postup řešení této slovní úlohy

5) do ŠS vyřešit následující slovní úlohy:

a)       Dvěma bratrům je dohromady 11 let. Jeden z nich je o 10 let starší než druhý. Urči věk obou bratrů. 

b)       Dva brigádníci si dohromady vydělali 1400 Kč. Třetina výdělku 1. brigádníka se rovná  čtvrtině výdělku 2. brigádníka. Kolik Kč si každý z brigádníků vydělal?

c)       54 růží a karafiátů stojí dohromady 4550 Kč. Cena jedné růže je 90 Kč jednoho karafiátu  80 Kč. Kolik je růží a kolik karafiátů?

d)       Zdena měla naspořeno 4x méně než Jitka a Šárka měla naspořeno pětkrát více než Jitka. Kolik měla naspořeno Jitka, měla-li děvčata dohromady naspořeno 1 250 Kč?

e)        Horník odvezl za pět dní 135 vozíků uhlí, a to tak, že každého následujícího dne odvezl o 3 vozíky uhlí více. Kolik vozíků horník odvezl první den?

 
josef.novotny.2zs@email.cz, nebo j.novotny.2zs@seznam.cz, nebo j.novotny.1035@centrum.cz,
a tak podobně
 
Ve středu 25. března 2020 mi všichni žáci VIII. A ze svojí emailové schránky pošlou email na adresu l.kralicek.2zs@email.cz! V tomto emailu bude POUZE vyplněný Předmět, ve kterém bude celé jméno žáka (žákyně) a třída, do které chodí.
 
např.:             Předmět:      Josef Novotný VIII. A