25. března - 31. března 2020

26.03.2020 18:55
Předmět Učivo  25. - 31.3.
Čj
JV: PS 2 str, 27/13, 14,  28/15,  29/18, 19,  30/21
LV: zhlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=DCmvVpqtp0A
posléze: https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI
KSV: Úvaha: Jak současná krize zméní svět/jak ovlivní mě.
Ma

Opakování- Rozklad mnohočlenů na součin ( vytýkání, postupné vytýkání, vzorce ) + procvič. Alfbook- M 8.roč. Výrazy - vše

 individuální příprava na PZ- https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky

 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
 

V případě dotazů jsem na emailu jarmila.stupkova@2zsdobris.cz

Učebnice str. 45 - 47 přečíst a udělat výpisky. Těm, kteří se mnou komunikovali e-mailem, pošlu otázky týkající se hornin, které už máme probrané, odpovědi mi pošlete.
27.3 a 31.3. poznámky z  učebnice str. 88 a 89 - Židé v protektorátu
+  film na youtube - Atentát  z roku 1964
Aj  S.Pavlíková  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

(podrobné info zaslány mailem)

1)  Pracuj se stránkami project fourth edition , unit 3

     https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

2) UČ str.43/cv.1a, 1b (prostuduj), UČ str.43/cv 2 (zapiš do šk.sešitů)  

3) Dobrovolný úkol: vyzkoušej si dva testy úrovně A2 online:

    https://www.test-english.com/use-of-english/a2/

 

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Ze

Jihočeský kraj.Učebnice str.48-51.

Nj 26.3. - uč. str.33 - přečíst cv. 13, písemně do škol.seš. cv. 14
31.3. - do škol.seš. opiš číslovky uč. str. 34 a písemně napiš str. 34 cv. 16 d,e
RJ 26.3. - ústně opakuj skloňování podst.jmen - uč.str. 37, 39, 40 - písemně cv.3.9 str. 40
31.3. písemně str. 41 cv.4.3
Fy Zhlédnout:  Zhlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=An4jMg5Ly-s
Che Učebnice str. 29 - 31 přečíst a udělat výpisky. Těm, kteří mi poslali vypracovaný úkol e-mailem, pošlu prezentaci, ze které si mohou udělat výpisky.
Ov https://motejlkova-2zs.webnode.cz/
Tv https://www.youtube.com/watch?v=A3YjZhnF2fk , https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s ..indiánský běh v přírodě (střídání běhu a chůze)
Vv Zhlédnout jakýkoliv film s výtvarným umělcem doby okolo roku 1900 ( př. P.Picasso, Renoir, Manet, Cezane...) www.youtube.cz
Hv Poslech populármí hudby
Pv