25. března - 31. března 2020

26.03.2020 14:38
Předmět Učivo  25. - 31.3.
Čj

lv - Přepište daný text do literárních sešitů a naučte - Ústní lidová slovesnost.

jv - Doplněk - zapsat do školního sešitu (Pracovní sešit str. 37 + daná cvičení str. 37/ cv. 16,17 - pokuste se vypracovat, vzadu je klíč, oprav si do vypracovaného školního sešitu červenou propiskou, abych viděla, kolik máš chyb. Neboj se, za chybu se stydět nemusíš.).

ksv - Referát - (vyber si z daných autorů jednoho a vypracuj referát - Božena Němcová, Alois Jirásek, Karel Jaromír Erben - učebnice str. 170)

Tato práce je na 14 dní - je toho poměrně více.  Příští týden bude na stránkách školy stejné učivo. Rozvrhněte si učivo sami.

 

POZOR!!

Hned po příchodu do školy budou všichni žáci psát ze všeho daného učiva písemné práce. Je to učivo sedmého a osmého ročníku - žáci pouze opakují.

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji.

Stále jsem ještě od některých žáků nedostala vypracované úkoly!!!!!!

Ma Trojčlenka - slovní úlohy. Všichni jste dostali email s přílohami. Pokud ne, otevřete si na internetu "DUMY.cz" a vyhledejte "Přímá úměrnost - trojčlenka" a "Nepřímá úměrnost - trojčlenka". Tyto prezentace dají jasný postup. Pokuste se opět spočítat (tentokrát) trojčlenkou učebnice str. 111 a 112/cv. 1 až 10 a strana 137/2,3,8,9. Chválím ty, kteří už pracují na "ALF BOOK" - vaše výsledky vidím. vera.benakova@2zsdobris.cz
25.3. a 27.3.  - na internetu na youtube si najdi Dějiny udatného českého národa díl 46, 47 a 48 a tím si zopakuješ zapsané látky.
Teď budeš tvořit další stránky do našich Dějin v obraze. Potřebuješ přehnutý kancelářský papír /nebo nelinkovaný papír A5/. To ostatní už znáš.
Vlevo bude časová přímka, letopočet,  panovník / Jiří z Poděbrad, Vladislav a Ludvík Jagellonský/ a ke každému panovníkovi napiš 5 vět a něco nakresli 
 - použij sešit, učebnici, internet. Své výtvory mi zašli na můj email. Kreslit můžeš v rámci výtvarné výchovy.

Členovci – doplň pracovní list, pošli na můj e-mail ke kontrole, pak bude sloužit jako výpisky.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=XL8NMQvTy5I

https://www.youtube.com/watch?v=vM6Ep-rWe8w

 

V případě nutnosti můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Ze

Osvojování S.Ameriky člověkem.Učebnice str.8-9.Severní Amerika-obyvatelstvo.Učebnice str.16-17.Pocvičovat Ameriku na www.alfbook.cz.

Fy Hydraulická zařízení - výpisky uč. str. 102- 104 + vzorec + řešený př. str. 103. Dobrovolné- vyrob model hydraulického zařízení- vyfoť, nebo natoč video a se stručným popisem- vysvětlením pošli na mou adresu.
Ov https://motejlkova-2zs.webnode.cz/
Tv https://www.youtube.com/watch?v=A3YjZhnF2fk , https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s ..indiánský běh v přírodě (střídání běhu a chůze)
Vv Dějiny v obraze - dokresli portfolio z dějepisu.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Nj Moje rodina. Test (e-mail)
Hv Jakub Jan Ryba- vyhledat informace.
Aj Kateřina Křivonosková: 25.3 -8..4. Učebnice:  Food: str.44,45 - countable- počitatelná pod.jm, uncountable- nepočitatelná pod.jm.,neurčitý člen a,an - do šk.sešitu cv.4b, 5b.. Číst str. 46  Stone soup, přeložit - dle poznatků rozdělit a,an,some,any.... Str.48 - 49.projít naučit cv.4a/str.49. str.50 George's apple crumble - přečíst recept s pochopením. Vytvořit, popsat vlastní recept - Ingredients and instructions. Naučit cv.2b/str.50.Zkusit pochopit dle dostupných informací:  a lot of, much, many, a few, a little, few,little.Pracovní sešit od str.34 - 41. Připomínám pro zaslání, dotaz atd...katerina.krivonoskova@2zsdobris
                                                                                                                                      Bude vás to bavit!  Všechny zdravím. K.

Lucie Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Pv Vysej si doma řeřichu nebo osení. Vyfoť a pošli na email: turynska@seznam.cz
Inf Referát na zadané téma - živočich, stát, herec s využitím textového editoru, grafického editoru, tabulkového editoru
a internetu.