27.5. - 2.6. 2020

26.05.2020 11:05
předmět  Učivo
Čj

Slabikář: do strany 91.

Písanka: do strany 30.

Opis podle předlohy, přepis slova a věty z tištěné podoby.

Psaní podle diktátu.                   

Ma

Matematika 3: do strany 27.

Prv

Člověk a jeho svět: do strany 54.

Tv Překážková dráha doma v obývacím pokoji
(inspirace pro maminky a tatínky:
https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/641150/jak-vyrobit-v-obyvaku-prekazkovou-drahu-aby-se-deti-nenudily-je-to-snadne.html)
Turistická vycházka
Hv

Poslech a zpěv písní.

Vv Porovnávání vlastní interpretace s druhými.
Pv

Pozitivní vztah k přírodě, ochrana životního prostředí, pozorování přírody.