27.5. - 2.6. 2020

26.05.2020 11:10
předmět  Učivo
Čj
        Středa -  27.5. - PPJ růžové s. 12 celá, potom cv. a) přepsat do sešitu v čase budoucím
                       PS s. 57 / 1 - na každý řádek napsat 1 předsevzetí  

Čtvrtek - 28.5.   PPJ růžové s. 13 celá
                          Slovesný způsob  - učebnice s. 145 - 148 prostudovat, 147/1 a - do sešitu, 148/ 3a - vypsat pouze slova doplněná

Pátek- 29.5.  - Slovesný způsob - uč. 149/ 4,5 - ústně
            Způsob podmiňovací - uč. s. 150/ 1 - ústně, 151 / 2a - do sešitu  / pohostil by - 3.os., č.j, podm./

Pondělí - 1.6. -  PS s. 57/2,58/1,2. Soutěže.

Úterý - 2.6.-Opakujeme slovesa - uč. s. 157.
                    S - Stojánek na tužky - uč. 154/1,  155/2,3,4
                    Opakování VS - vypiš z VS po p|- slovesa, dej je do minulého času , napiš na ně věty .


                  
Ma Středa 27.5. - Vypočítej obvody čtverců o straně a = 17 km,  127m,  304mm,  629dm,  426km.
                       SÚ : Čtvercová zahrada má 1 stranu dlouhou 86m. Kolik potřebuješ pletiva na oplocení celé zahrady, jsou-li v ní dvířka široká 3m ?

Čtvrtek 28.5. - Vyděl : 240 000: 60 000,  32 000: 80,  550 000: 110,  2 800:14,  480 000: 600,  900 000:3000,  160 000: 20 000, 39 000:13
                        Písemné dělení - úvod PS s. 40/1, s. 41/ 1

Pátek 29.5. -  Slovní úlohy na pís. dělení - PS 41/2,3,4
                       Napiš do sešitu a vypočítej : 844:4,  696:3,  175:7,  422:2,  909:3,  1106:7,1684:4,  2760:3,  3507:7, 4266:6 .

Pondělí 1.6. - G - rýsujeme rovnoběžky - PS s. 42.
                       Pís. dělení - PS s. 42/1-3, PS 43/1

Úterý 2. 6.-  Výpočet z diagramu - PS s. 43/4
                    Opakování - PS s. 49/3

                      
Aj
 
Opakuj slovíčka 5. lekce. Zkontrolujte si společně překlad zadaných vět.
PS s. 74 /1 - nejdříve si přečti otázky pod obr., vybarvi pouze předměty, na které se ptají, potom napiš písemné odpovědi.
Odhadni a změř - PS s. 75.
.ČTVRTEK A PONDĚLÍ.
Odpověz na otázky 1,2,3 a 4 na str.47 Saranče čárkovaná
Vl Dokonči PL s. 19a 21.
Nová látka - Počasí a podnebí v ČR - uč. s.29, 30 - prostudovat, umět odpovědět na modré otázky 30/1-6
Vypracuj PL s. 23. Z učebnice s. 29 napiš výpisky do sešitu a zobraz podnebné pásy jako na obr. Přerýsuj zvětšené do sešitu VL, vybarvi i popiš/
Tv Skok daleký s rozběhem.
 
Hv Vyhledej a zpívej písně o dětech.
Vv Výkres k MDD. / Děti černé, žluté, bílé.../
Pv Výroba katiček na anglická slovíčka.