27.5.- 2.6. 2020

26.05.2020 11:12
předmět  Učivo
Čj Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
                   
Ma Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Aj
Během tohoto týdne si zapíšeme slovíčka z lekce 6 všechna slovíčka 6A
 
ČTVRTEK
Opakujeme slovní zásobu a opakujeme spelování (hláskování). 
Např. vyspeluju: em, ou, en, key, vay = monkey. Děti si opakují výslovnost jednotlivých hlásek v abecedě.
Překládali jsme si písničku v učebnici na str.63 a doplňovali chybějící slova z cv.1 na str.63
 
PÁTEK
cv.1, str.62 Podívej se na obrázek a doplň chybějící předložky místa.
 
PONDĚLÍ
cv.2, str,62 Podle obrázku očísluj jednotlivá místa ve městě.
 
ÚTERÝ
cv. na str.51 v prac. seš. vpravo na stránce ve cv.1 doplň nábytek
ve cv.2 doplň místa ve městě
a ve cv.3 doplň co umíš a neumíš
 
 

Skupina Příhodové

Slovíčka- naučit str. 84/A (my friends, physical appearance)

Učebnice: str. 64/1 poslouchej a opakuj

                          64/2 přečti si texty a doplň do vět jména

                          65/3 přepsat tabulky do sešitu

                           65/5 přečíst a přeložit à POSLAT

PS: str. 52/ 1, 3 (popiš lidi -2 věty)

      str. 53/ 4, 6

Gramatika:   https://www.youtube.com/watch?v=zP7OSpsPAQU

                       https://www.youtube.com/watch?v=ja1jUPyapvg

Pohádka have got: https://www.youtube.com/watch?v=maPZ3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1

 
Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Vl Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Hv Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Vv Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.
Pv Učivo zasláno e-mailem zákonným zástupcům.