27.5. - 2.6. 2020

26.05.2020 10:57
předmět  Učivo
Čj Čj učebnice str. 88, 89 ústně.
Str. 88/3 napíše do sešitu čj (EMAIL).
Str. 89/6 napíše do sešitu čj (EMAIL).
Str. 89/9 a, b - diktát napíše do sešitu diktáty (EMAIL).
Str. 90,91 - vše pouze ústně - jedná se o pouhé seznámení se 
slovními druhy (učivo 3. ročníku).    
Písanka str. 22, 23, 24, 25.
Pravopisné pětiminutovky str. 22, 23.
Putování se sluníčkem str. 14, 15 napíše- doplní  přímo do textu.
Str. 14/23 + str. 15/25 - spojí tužkou (provázkem) správná spojení (EMAIL).
Čítanka str. 84, 85, 86, 87, 88, 89 každý den kousek. 
Ma Matematika str. 22 celá (EMAIL).
            str. 23 celá (EMAIL).
Vytrhá si přílohu z matematiky a do velkého modrého sešitu nalepí násobilku dvěma.
Viz obrázek (EMAIL) :
 
 
Aj
I. Dušková, Zorková
 
UČ: Úvod do 7. lekce, slovní zásoba  - str. 56 - 57:
 
PS: str. 50 - pojmenovat zvířata, dokreslit jim správné ocásky
       str. 51 - dokreslit smajlíky nebo šklebíky podle toho, jestli máte nebo nemáte v oblibě zobrazená zvířata :-)
Prv Prvouka str. 57 celá dle pokynů.
Tv Relaxační cvičení.
Hv Hudební hry.
Vv Jak doma pomáhám - kresba.
Pv Práce s papírem - vytrhávání a nalepování (násobilka dvěma).