27.5. - 2. 6. 2020

26.05.2020 11:01
předmět  Učivo
Čj Český jazyk -učebnice strana 87 celá ústně.
- strana 88 celá ústně.
Písanka strana 24,25.
Pravopisné pětiminutovky - strana 22,23.
Putování se sluníčkem - strana 21 cvičení 36 - věty přečti nahlas a seřaď tak,
 jak pohádka probíhala ( očísluj jednotlivé věty ).
- strana 21 cvičení 37 - doplň správně slova do vět a věty napiš do žlutého sešitu.
Čtení potichu i nahlas - vlastní kniha.

                   
Ma Pracovní sešit - strana 22 celá, strana 23 celá.
Aj

Aj skupina H. Dvořáková

1. Učebnice: strana 60 - rytmická říkanka (poslech).

https://youtu.be/ERmCJJY47Gw

2. Pracovní sešit: strana 53 - doplnit čísla podle poslechu.

https://youtu.be/1oBVMHO1BvM

Where´s Otto? (Kde je Otto?)

1. in the box (v krabici)

2. on the cupboard (na skříni)

3. on the chair (na židli)

4. on the bed (na posteli)

5. in the cupboard (ve skříni)

6. on the box (na krabici)

Vypracovanou stranu 53 prosím vyfotografujte nebo naskenujte a do 5. 6. 2020 ji pošlete na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

J. Zorková

UČ: Úvod do 7. lekce, slovní zásoba  - str. 56 - 57:
 
PS: str. 50 - pojmenovat zvířata, dokreslit jim správné ocásky
       str. 51 - dokreslit smajlíky nebo šklebíky podle toho, jestli máte nebo nemáte v oblibě zobrazená zvířata :-)
Prv .Člověk a jeho svět - strana 56 - přečíst nahlas, doplnit cvičení 3, strana 57 celá dle pokynů .
Tv Relaxační cvičení.
Hv Hudební hry.
Vv Jak pomáhám doma - kresba.
Pv Práce s papírem - trhání, lepení.