27.5. - 2.6. 2020

26.05.2020 11:02
předmět  Učivo
Čj Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.                
Ma Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Aj
 
Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Prv .Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Tv Powerjóga - v jednoduchosti  je krása HD
https://www.youtube.com/watch?v=oouC79OQd4g
Hv Hudební hry.
Vv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Pv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.