27. 5. - 2. 6. 2020

26.05.2020 08:26
Předmět  Učivo
Čj

STŘEDA 27.5.2020

ČJ: učebnice str. 132/4 – doplnit slovesa (do sešitu stačí vypsat pouze doplňovaná slova) a vyhledat v textu podstatná jména – ta vypsat a určit u nich rod

ČTVRTEK 28.5.2020

ČJ: str. 132/2 – přepsat správně slova, podtrhnout slovesa a vymyslet s nimi krátké věty (dobrovolně je možné vybrat i podstatná jména a určit rod) - POSLAT

PÁTEK 29.5.2020

ČJ: čtení s porozuměním „Čáp Bonifác“ – příloha v emailu

+ zpaměti vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova:)

PONDĚLÍ 1.6.2020

ČJ: písanka str. 23

ÚTERÝ 2.6.2020

ČJ: seznámení s přídavnými jmény -> vyjadřují vlastnost osob, zvířat a věcí

ptáme se na ně: Jaký(á,é), který(á,é), čí? – tabulka str. 134
ústně: vymyslete k obrázku na str. 133 co nejvíce přídavných jmen
písemně: vytvoř si tři sloupečky pro přídavná jména a napiš jaký je tatínek (dědeček, stýc), maminka(babička), ty , ke každému alespoň 5 přídavných jmen ->>>POSLAT

ukázka:

TATÍNEK

MAMINKA

šikovný

milá

vysoká

svalnatý

hodná

zručná

chytrý

pracovitá

stydlivá

atd.

atd.

atd.

Ma

STŘEDA 27.5.2020

MA: str. 28 a 29
výukové video pro násobení a dělení 10, 100 zde:
https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY

ČTVRTEK 28.5.2020

MA: str. 30 a 31/1,2,3 (4 dobrovolně)
 

PÁTEK 29.5.2020

MA:  str. 31 sloupeček, str. 32 a 33 (bez kalkulačky)
 

PONDĚLÍ 1.6.2020

MA: minutovky str. 30
 

ÚTERÝ 2.6.2020

 MA: str. 34, 35/1,2

výukové video k násobení a dělení 20, 30, 40 zde:

https://www.youtube.com/watch?v=fHPhOj2GaZs

Aj
ČTVRTEK
Opakujeme slovní zásobu a opakujeme spelování (hláskování). 
Např. vyspeluju: em, ou, en, key, vay = monkey. Děti si opakují výslovnost jednotlivých hlásek v abecedě.
Prv

KDYKOLIV:

PRV: přečíst a vysvětlit si str. 60-61
v pracovním sešitě str. 52-53 (dobrovolně str. 51)
dobrovolně: vyfoť jakéhokoli bezobratlého živočicha a zjisti, jak se nazývá:)

Tv  
Hv Hudební hry.
Vv  
Pv