27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:09
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Příprava na PZ - alfbook9.r. Ma - cvičné přijímačky  1-5

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

zadání učiva také na Teams

online výuka - pondělí 1.6. ve 13:00

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj Ře - ústně str. 56 cv. 2.7, písemně vyčasuj do škol. seš. sloveso идти a  ехать a opiš text v žlutém poli - str. 58
 
Nj Učebnice str. 41 opiš do gramatiky text Grammatik a do školního sešitu odpověz na otázky - Was kann man /darf man/  in der Schule tun?   Was kann man nicht in der Schule tun? - celkem 10 vět - viz. učebnice str. 41
 Přístupový kód do google učebny: aplxkzl. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz.
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Upozorňuji - neodevzdání zadaného úkolu se započítává do známky. Dodržuj termíny a pokyny k úkolu.
Do školního sešitu si udělej stručné poznámky z učebnice str. 120-124.
Ze

Vysočina.Učebnice str.76-79.

Fy  Sluneční soustava - https://www.youtube.com/watch?v=5jeRHgs26jw
Che  Přístupový kód do google učebny: u464pep. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov prid.na deti.docx (14,8 kB)
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=y3l5-JXj3F4&t=144s , před začátkem se 5-6minut zahřej a rozcvič, po tréninku využij protahovací cvičení jaké znáš z TV
Vv Probíhá výuka ve škole.
Hv Poslechové činnosti
Pv Probíhá výuka ve škole.