27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:20
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

Věta jednoduchá a souvětí

   - učebnice 131/7a - písemně do sešitu - toto cvičení mi pošlete 

   - PS 46/7 - kontrola podle řešení vzadu v PS

   - PS 52/33

   - PS 44/1 - vyřešíme při online hodině (kdo se nepřipojuje, 

     vyřeší cvičení do PS)

Čítanka - s. 163 - 164 (O lékařské praxi a následném boji o holý život).

Tento text si přečtěte, bude Vám sloužit jako inspirace pro slohovou 

práci na téma "Můj malér, moje maléry". Práci zpracujte jako 

vypravování o nějakém maléru, který jste provedli třeba rodičům, 

sourozenci apod. Dodržte to, že vypravování bude mít nadpis, úvod, 

zápletku a závěr. Snažte se psát pravopisně správně. Délka

vypravování bude asi 20 vět. Lze psát do sešitu a poslat mi to ofocené, 

nebo posílejte psané elektronicky. Na Vaše výtvory se těším. Hodně 

štěstí!

tereza.moslerova@2zsdobris.cz

Ma

1)  do sešitu si napiš  KRYCHLE a rýsuj  podle videa ... VIDEO

2)  do sešitu tužkou od ruky načrtni 3 různě velké krychle i s čárkovanými hranami

3)  do školního sešitu si napiš nadpis Síť krychle a narýsuj obrázek z učebnice Geometrie - str. 114 v dolní polovině stránky (ne tak malý, ale s uvedenými rozměry)

4)  do školního sešitu si opiš vše z  pracovního listu ...  PDF 
     vypočítej příklad, který je na konci tohoto prac. listu a pošli na na můj e-mail.

Aj  Učebnice - str. 63  -as -as / -tak - jako ....cv.5b do šk. sešitu.
1) Dle prezentace vytvoř do sešitu poznámky na téma OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI - v prezentaci jsou 2 úkoly, ty poté ve svém sešitě vyfoť a pošli mi na email nebo whatsapp. Děkuji:)

prezentace zde: https://leteckaposta.cz/658936151
teams.microsoft.com/l/team/
Ze

1. Vypracovat pracovní list, který vám pošlu na e-mail.

2. Tundra a lesotundra: Učebnice strana 84 - 85 (přečíst).

Dotazy zasílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

Fy

Jednoduchý elektrický obvod

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14

Pro 6C + 6D: Microsoft Teams (heslo vám poslali vaši třídní učitelé) – vytvořila jsem zkušební tým, pokus se přihlásit: 6C + 6D Fyzika - červen

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Ov Napište do sešitu  vzkaz pro třídu formou krátkého dopisu: jak se ti ve třídě líbí, co bys změnil/a, jak ses zapojil/a do nového kolektivu, jestli ti nyní spolužáci chybí, co bys chtěl/a, aby třída věděla ...(zašlete)
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv  Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=y3l5-JXj3F4&t=144s , před začátkem se 5-6minut zahřej a rozcvič, po tréninku využij protahovací cvičení jaké znáš z TV
Vv Dokončit zadání z minulého týdne (zaslat)
Hv  
Pv Tvorba vlastního výrobku určeného k praktickému využití např.: stojánek na tužky, prak, luk, papírový drak....
Originalitě se meze nekladou! Výsledek vyfot a pošli mi na email: zbiraladela@centrum.cz


Skupina LTurynské vyrobí viz.  druhá skupina a neodesílá! Vyfoť a ukážeš při konzultacích.( Protože učím, tak neposílejte)