27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:21
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

chnoupkova8.webnode.cz

Čítanka - s. 163 - 164 (K. Křížová: O lékařské praxi a následném 

boji o holý život) - přečíst a ze s. 164 do sešitu přepsat údaje o autorce

Ma

ZDE  JE  UČIVO  NA DALŠÍ  TÝDEN ( I  MINULÉ  TÝDNY )

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

zadání učiva také na Teams

online výuka ve středu 3.6. v 10:00
živočichové rybníka - žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci - výpisky do sešitu, poznávání živočichů podle obrázků
teams.microsoft.com/l/team/
Ze

Tundra a lesotundra.Učebnice str.84-85.

Fy

Jednoduchý elektrický obvod

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14

Pro 6C + 6D: Microsoft Teams (heslo vám poslali vaši třídní učitelé) – vytvořila jsem zkušební tým, zde je odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Ov Napište do sešitu  vzkaz pro třídu formou krátkého dopisu: jak se ti ve třídě líbí, co bys změnil/a, jak ses zapojil/a do nového kolektivu, jestli ti nyní spolužáci chybí, co bys chtěl/a, aby třída věděla ...(zašlete)
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Fu + Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=y3l5-JXj3F4&t=144s , před začátkem se 5-6minut zahřej a rozcvič, po tréninku využij protahovací cvičení jaké znáš z TV
Vv  
Hv  
Pv Tvorba vlastního výrobku určeného k praktickému využití např.: stojánek na tužky, prak, luk, papírový drak....
Originalitě se meze nekladou! Výsledek vyfot a pošli mi na email: zbiraladela@centrum.cz


Skupina LTurynské vyrobí viz.  druhá skupina a neodesílá! Vyfoť a ukážeš při konzultacích.( Protože učím, tak neposílejte)