27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:23
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

chnoupkova8.webnode.cz

Ma

1)  do sešitu si napiš  KRYCHLE a rýsuj  podle videa ... VIDEO

2)  do sešitu tužkou od ruky načrtni 3 různě velké krychle i s čárkovanými hranami

3)  do školního sešitu si napiš nadpis Síť krychle a narýsuj obrázek z učebnice Geometrie - str. 114 v dolní polovině stránky (ne tak malý, ale s uvedenými rozměry)

4)  do školního sešitu si opiš vše z  pracovního listu ...  PDF 
     vypočítej příklad, který je na konci tohoto prac. listu a pošli na na můj e-mail.

 

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

zadání učiva také na Teams

online výuka - středa 3.6. v 9:00


Kateřina Křivonosková - učebnice str.63 - as - as / - tak  - jako .... cv.5b - do šk.sešitu.
živočichové rybníka - žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci - výpisky do sešitu, poznávání živočichů podle obrázků
teams.microsoft.com/l/team/
Ze

Lesy mírného pásu – pokračování

Do sešitu pod výpisky nakresli dva živočichy a jednu rostlinu žijící v lesích mírného pásu. Vypiš význam lesů – ke kontrole zatím NEposílej

Microsoft Teams (heslo vám poslala vaše třídní učitelka) – vytvořila jsem zkušební tým, zde je odkaz: 6B – zeměpis + fyzika – červen

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Fy

Jednoduchý elektrický obvod

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Ov https://chnoupkova8.webnode.cz
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv  Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=y3l5-JXj3F4&t=144s , před začátkem se 5-6minut zahřej a rozcvič, po tréninku využij protahovací cvičení jaké znáš z TV
Vv Pozoruj blížící se letní přírodu, vyfoť , co se ti nejvíc líbí a neposílej, ukážeš při konzultacích. (Učím ve škole, neposílejte)
Hv  
Pv Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=STW0eZDsKVg     Vytvoř něco malého podle dokumentu. Př: maluj do hlíny, sestav obrazec z klacků nebo kamínků, vymodeluj, poškrábej....Počin vyfot a pošli mi na email:zbiraladela@centrum.cz

Skupina LTurynské vyrobí viz.  druhá skupina a neodesílá! Vyfoť a ukážeš při konzultacích.( Protože učím, tak neposílejte)