27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:24

 

Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

chnoupkova8.webnode.cz

Ma

Krychle, kvádr – síť, povrch

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

- ze čtvrtky vyrob 3D model krychle, vyfoť a fotku pošli na můj e-mail

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZERb1ahx2v8

Pokuste se přihlásit na Microsoft Teams, vytvořila jsem Tým 6A – červen, komu se podaří, napište mi pozdrav. :D

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
K. Křivonosková - učebnice str.63 - as -as / tak - jako.....cv. 5bdo šk.sešitu.

Louky, pastviny, pole – živočichové (bezobratlí)

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Videa:

Páskovka keřová:

https://www.youtube.com/watch?v=WWis2fHtV8w

Otakárek fenyklový: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HskUoOPlCk

Cvrček polní: 

https://www.youtube.com/watch?v=30z0l6HxFkM

Pokuste se přihlásit na Microsoft Teams, vytvořila jsem Tým 6A – červen, komu se podaří, napište mi pozdrav. :D

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Odkaz na Microsoft Teams

teams.microsoft.com/l/team/
Ze

Lesy mírného pásu – pokračování

Do sešitu pod výpisky nakresli dva živočichy a jednu rostlinu žijící v lesích mírného pásu. Vypiš význam lesů (pomůže vám pracovní list z přírodopisu „Rozmanitost lesů“) – ke kontrole zatím NEposílej

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Fy

Jednoduchý elektrický obvod

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Ov Napište do sešitu  vzkaz pro třídu formou krátkého dopisu: jak se ti ve třídě líbí, co bys změnil/a, jak ses zapojil/a do  kolektivu, jestli ti nyní spolužáci chybí, co bys chtěl/a, aby třída věděla ...(zašlete na email: turynska@seznam.cz)
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Fu + Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY
Vv https://chnoupkova8.webnode.cz
Hv  
Pv Tvorba vlastního výrobku určeného k praktickému využití např.: stojánek na tužky, prak, luk, papírový drak....
Originalitě se meze nekladou! Výsledek vyfot a pošli mi na email: zbiraladela@centrum.cz

Skupina .LTurynské vyrobí to samé jako druhá skupina a neodesílá, ukážete při konzultacích. (Protože učím, tak neposílej ).


chnoupkova8.webnode.cz