27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:11
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020
Čj

Třída IX.B - období od 26.5. – 1.6. 2020

Pokračujete v ročníkové práci – odevzdávat budete první týden v červnu. Nezapomeňte, že ta práce má předepsáno, jak bude vypadat ve finální podobě. Všichni jste si jasně daná pravidla opisovali v říjnu do sešitu z literatury. Známka, kterou za tuto práci dostanete, bude mít velký vliv na finální známku na vysvědčení.

Žáci, kteří nechodí v úterý a ve středu do školy, vypracují v modrém PRACOVNÍM SEŠITĚ následující:

str. 54/ cv.3

Upozorňuji všechny, že komunikace s učitelem je důležitá a vypracované úkoly musíte posílat. Všechnu vaši práci a také váš přístup k práci, budu započítávat k vaší známce na vysvědčení.  Ročníkovou práci odevzdat musíte a ostatní úkoly si pečlivě poznamenávám (vím moc dobře, kdo odevzdával a kdo neodevzdával).

Stále platí, že mi máte jednotlivé úkoly posílat na emailovou adresu: sarka.fulinova@seznam.cz.

 

 

Ma

Příprava na PZ - alfbook9.r. Ma - cvičné přijímačky  1-5

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
 K.Křivonosková - učebnice - str.60 Save the orphan bears - číst - překlad - nakreslit dějový celek z četby do VV - zaslat!
                                                                                                 Pv - odpovědět česky na otázky cv. 2/str. 60
Rj  Ústně str. 56 cv. 2.7, písemně vyčasuj do škol. seš. sloveso идти a  ехать a opiš text v žlutém poli - str. 58
Nj https://chnoupkova8.webnode.cz
Třetihory, čtvrtohory - výpisky do sešitu str 72 - 74
Upozorňuji - neodevzdání zadaného úkolu se započítává do známky. Dodržuj termíny a pokyny k úkolu.
Do školního sešitu si udělej stručné poznámky z učebnice str. 120-124.
Ze

Vysočina.Učebnice str.76-79.

Fy  Sluneční soustava - https://www.youtube.com/watch?v=5jeRHgs26jw
Che Zadala jsem práci na učebnu google. Přihlašovací kód: bp6cbna. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov prid.na deti.docx (14,8 kB)
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz 

CVIČÍM PRO SEBE | Jóga pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=nZveXXsAngY

Kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=y3l5-JXj3F4&t=144s , před začátkem se 5-6minut zahřej a rozcvič, po tréninku využij protahovací cvičení jaké znáš z TV
Vv  Zadáno v kolonce Aj. - zasílat!
Hv  
Pv Zadáno v kolonce Aj. - zasílat!