27.5. - 2.6. 2020

26.05.2020 11:11
předmět  Učivo
Čj Slovesa - opakování, viz pyžamo
                   
Ma Povrch krychle a kvádru, slovní úlohy - opakování viz pyžamo
Aj
ČTVRTEK
Opakujeme slovní zásobu a opakujeme spelování (hláskování). 
Např. vyspeluju: em, ou, en, key, vay = monkey. Děti si opakují výslovnost jednotlivých hlásek v abecedě.
 
.ČTVRTEK A PONDĚLÍ.
Odpověz na otázky 1,2,3 a 4 na str.47 Saranče čárkovaná
Vl

- přečtěte si str. 16 až 19

Tv  
Hv  
Vv samostatná kresba
Pv

Ošetřování rostlin během vegetace.

Dotazy zasílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.