29.4. - 5.5. 2020 (1.5. státní svátek)

27.04.2020 14:38

 

Předmět  Učivo
Čj Český jazyk - učebnice strana 82 celá ústně
- pozorně přečíst žlutý rámeček
- strana 82 cvičení 5 napsat do sešitu ( EMAIL )
Pravopisné pětiminutovky - strana 19 ( EMAIL) - stranu 18 zatím nedělejte, vynechte ji.
Putování se sluníčkem - strana 18 cvičení  30 - obrázek spojit se správným slovem a slovo zakroužkovat, strana 18 cvičení 31 napsat do žlutého sešitu 4 věty. Všechny obrázky na straně 18 vybarvit. 
Písanka  - strana 16, 17.
Čtení vlastní knihy.
Ma Matematika - strana 17 cvičení 5 napsat pidi výsledky k příkladům ( děti vědí jak ), cvičení 6 vypracovat, cvičení 7 a 8 napsat jen výsledek, cvičení 9,10,11 vypracovat ( EMAIL )
V pracovním sešitě najdete uprostřed přílohu - vytrhejte příklady na násobení dvěma ( růžové ), srovnejte na stůl řadu násobků dvěma pod sebe, jmenujte zpaměti řadu násobků vzestupně i sestupně, přiřaďte k řadě násobků dvojice činitelů a kartičku se  znázorněním př. 14  ---> 7.2  ---> znázornění
Vše si nalepte do modrého sešitu.
 
Aj

Aj skupina H. Dvořáková

1. Pracovní sešit: strana 45 - doplnit čísla dle poslechu.

https://youtu.be/TfNRt4P6Z2s

Vypracovanou stranu 45 prosím vyfotografujte nebo naskenujte 

a do 7. 5. 2020 ji pošlete na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

2. Učebnice: strana 53 - učit se nová slovíčka - cold (studené), 

warm (teplé), hot (horké).

https://youtu.be/9kvHhqMDB4w

3. Pracovní sešit: strana 46 - vybarvit kapky podle návodu.

Aj skupina J. Zorková

Prv Člověk a jeho svět - strana 52 celá dle pokynů.
Tv Indiánský běh ( střídání běhu a chůze )
Hv Hudební hry - rytmus.
Vv Zvíře a jeho mládě - kresba.
Pv Péče o pokojové rostliny.