29.4. - 5.5. 2020 (1.5. státní svátek)

27.04.2020 14:42

 

Předmět  Učivo
Čj

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům

https://www.youtube.com/watch?v=TsX75Ptfk4c

Ma Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-20/priklady1.htm
 
Prv Vycházka do přírody. Všímejte si , jak jaro pokročilo: stromy, 
kvetoucí i nekvetoucí rostliny, ptactvo,....
Dobrovolný úkol:
22.4.  jsme oslavili celosvětově  uznávaný svátek - Den
          Země. Budete-li chtít, sesbírejte na vycházce
          plnou  igelitovou tašku odpadků ("výdobytků"
          lidské civilizace)......za Zemi krásnější, čistější
PS - str. 49, 50
Tv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
Hv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
https://www.youtube.com/watch?v=aK9lpXho3mY

https://www.youtube.com/watch?v=8hjV6-GKbCI
Vv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům

https://www.youtube.com/watch?v=njDbpzAVAmA

Pv Na vycházce (viz zadání učiva z prvouky) postavte
příbytek pro lesního skřítka (z mechu, větviček, listů,
šišek,...a jiných dostupných přírodnin)