29.4. - 5.5. 2020 (1.5. státní svátek)

27.04.2020 14:34

 

Předmět  Učivo
Čj

STŘEDA 29.4.2020

ČJ: přepis učebnice str. 119/6 (4 souvětí)

ČTVRTEK 30.4.2020

ČJ: libovolný trénink vyjmenovaných slov

Písanka str. 17

ČTENÍ – čítanka str. 108-9 „Kolibřík“ – ústně odpovědět i na otázky a úkoly

PÁTEK 1.5.2020

VOLNO J

PONDĚLÍ 4.5.2020

ČJ: písanka str. 18

ústně učebnice str. 125/2 a, b, c

ÚTERÝ 5.5.2020

ČJ: učebnice str. 128-9, vypracovat úkol pod textem (POSLAT) a vysvětlit si tabulku „PAMATUJTE SI“

Ma

STŘEDA 29.4.2020

MA: str. 10/1,2 (dobrovolně 3,4)

ČTVRTEK 30.4.2020

MA: str. 11/1,2,3

PÁTEK 1.5.2020

VOLNO J

PONDĚLÍ 4.5.2020

MA: 12/1,2,3,4 (sloupeček dobrovolně)

ÚTERÝ 5.5.2020

MA: str. 13/1,2,4 (dobrovolně 3)

Aj
 
STŘEDA
Pracovní sešit str.52 Zakroužkuj slovo, které je nad rámečkem na obrázku.
Pracovní sešit str. 55: Dopiš k obrázkům správné výrazy. Ofot´ a pošli.
 
ČTVRTEK
Pracovní sešit str.53:Piřaď čísla k obrázkům.Ofoť a pošli.
2. I´m skipping
3. I ´m riding a bike
4. I´m playing with a boat
5. I´m playing with the ball
6. I´m riding a scooter
 
PÁTEK
volno
 
PONDĚLÍ
Pracovní sešit str. 54:Přečti a zakroužkuj.
Do slovníčku dopiš ke slovíčkům správné anglické výrazy:
1. opice
2. had
3. židle
4. hodiny
5. učitel
6. sýr
7. chleba
8. ryba
9. obličej
10. uši
Ofoť a pošli.
 
ÚTERÝ
 
Do slovníčku dopiš ke slovíčkům správné anglické výrazy:
11. pusa
12. kuchyně
13. koupelna
14. předsíň
15. zahrada
16. kraťasy
17. sportovní obuv
18. šaty 
19. sluneční klobouk
20. kolo
Ofoť a pošli.
 
Prv

KDYKOLIV:

PRV: Přečíst v učebnici str. 50 a 51

 

Do sešitu odpovědět na tyto otázky (nepřepisovat otázky, odpovídat pouze slovy)  a POSLAT

1) Co potřebují rostliny ke své výživě?

2) Kdy rostliny například pohybují svými částmi těla?

3)Napiš 3 kvetoucí rostliny.

4) Napiš 2 nekvetoucí rostliny.

5) Jaké polní plodiny slouží ke krmení hospodářských zvířat?

6) Napiš 2 rostliny, ze kterých získáváme olej.

7) Vypiš 4 druhy obilnin.

8)Z jaké rostliny získáváme cukr?

9) Z jaké rostliny vyrábíme látky?

10) Jaké znáš luštěniny?

Tv cyklistika, venkovní aktivity, indiánský běh, můžete mi natočit i video, jak cvičíte, ráda se podívám:))
Hv Pohybem reaguje na znějící hudbu.
Vv  
Pv Pomáhejte doma rodičům.