3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:09
předmět  Učivo
Čj     

 Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.           

Ma

Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.

Aj
ČTVRTEK, PÁTEK
Doplň správný tvar slovesa být :
 
1. They ..............from France.
2. We ................ in the classroom.
3. She ...............twelve.
4. It ...................a dog.
5. I ....................in the USA.
6. ....................you from Czech Republic?
7. ...................she eleven ears old.
8. My name ..................... Mel.
9. He ...............................here.
10. ...............................they at home?
Ofoť a pošli.
 
PONDĚLÍ
Doplň správný tvar slovesa mít v kladu:
 
1. I ..........................two brothers.
2. She .....................two sisters.
3. He ...................... a red pen.
4. We .................... red shoes.
5. You ................... blue shirt.
6. They ................. black horse.
Ofoť a pošli.
 
ÚTERÝ
Doplň správný tvar slovesa mít v záporu:
1. He ...............any ( žádné) brothers and sisters.
2. I .................. any (žádné) pencils.
3. We .............any apples.
4. You .........................fast car.
5. She ........................pink shoes.
6. They ......................any time.
Ofoť a pošli.
 
STŘEDA
Doplň správný tvar slovesa mít rád v kladu:
1. I ............. my brother.
2. They  .....................their parents.
3. We ........................our car.
4. You ..................... your blue T-shirt.
5. He ..................... his sister.
6. She  .............. her brother.
Ofoť a pošli.
 

Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.

Vl Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.
Tv

 

Hv

Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.

Vv

Větvička šeříku- kombinovaná technika

https://cz.pinterest.com/pin/334673816048983831/

Pv

Herbář

https://exoticherbs.cz/s/magazin/lifestyle/jak-vyrobit-svuj-vlastni-herbar

- minimálně 15 rostlin

- pomůcka k výuce přírodovědy

- tento úkol je platný až do konce tohoto šk. roku