3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:12
předmět  Učivo
Čj     

             

Ma

 

Aj
ČTVRTEK, PÁTEK
Doplň správný tvar slovesa být :
 
1. They ..............from France.
2. We ................ in the classroom.
3. She ...............twelve.
4. It ...................a dog.
5. I ....................in the USA.
6. ....................you from Czech Republic?
7. ...................she eleven ears old.
8. My name ..................... Mel.
9. He ...............................here.
10. ...............................they at home?
Ofoť a pošli.
 
PONDĚLÍ
Doplň správný tvar slovesa mít v kladu:
 
1. I ..........................two brothers.
2. She .....................two sisters.
3. He ...................... a red pen.
4. We .................... red shoes.
5. You ................... blue shirt.
6. They ................. black horse.
Ofoť a pošli.
 
ÚTERÝ
Doplň správný tvar slovesa mít v záporu:
1. He ...............any ( žádné) brothers and sisters.
2. I .................. any (žádné) pencils.
3. We .............any apples.
4. You .........................fast car.
5. She ........................pink shoes.
6. They ......................any time.
Ofoť a pošli.
 
STŘEDA
Doplň správný tvar slovesa mít rád v kladu:
1. I ............. my brother.
2. They  .....................their parents.
3. We ........................our car.
4. You ..................... your blue T-shirt.
5. He ..................... his sister.
6. She  .............. her brother.
Ofoť a pošli.
Opiš si výpisky do sešitu:
Babočka kopřivová

- jako motýl přezimuje někde v úkrytu

- samička klade vajíčka na listy kopřiv

- vylíhnou se černé housenky se žlutými podélnými pruhy

- housenky se živí listy kopřiv

- hranatá kukla se zlatými skvrnkami visí někde na plotě,na zdi nebo na větvi a visí hlavou dolů zavěšená za špičku zadečku

- na vrchní straně křídel je zbarvená a zespoda připomíná suchý list

ZAJÍMAVOST: chuťové orgány má na chodidlech

                          chlupatými housenkami babočky kopřivové se živí kukačky

Vl Opakování učiva.
Tv

 

Hv

Rytmická cvičení.

Vv

 

Pv

Ošetřování rostlin během vegetace.

Dotazy zasílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.