3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:15
předmět  Učivo
Čj Opakování učiva 5. ročníku:
- 9/12 a, b - písemně do sešitu, prosím, pošli to ke kontrole
- 215/12 - písemně do sešitu, prosím, pošli to ke kontrole
- 216/14 a, c - písemně do sešitu, prosím, pošli to ke kontrole
- PS 33/1 - prosím, pošli i toto ke kontrole
- PS 6/3, 15/4 - obojí bude probráno ústně při online hodině dne 4. 6.,
  kdo se online výuky nezúčastňuje, vyplní to a pošle ke kontrole               
Ma

Opakování učiva:

učebnice str. 77 cv.3  a str. 114 cv.3 ( co, narýsujše, hned zapiš pomocí značek) - do sešitu- zaslat e- mailem

Aj
Alexandra Malá:

Tento týden si prosím zopakujte mluvnici . Už jsme ji spolu dělali na konci února, teď si připomeňte. Pracovní sešit strana 76 a 77. 

Vypracujte PS str.: 43/6 a 44 celou (vkládejte na pyžamo)

 Příhodová
Doplňte si vše,co vám chybí. Opakujte si slovní zásobu 5. lekce.

Močová soustava - s. 47

Podklady pošlu e-mailem.

Vl Některé evropské státy a jejich hlavní města - s. 19 - 23
Podklady pošlu e-mailem.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv

Kondiční běh

Hv

Poslech hudby

Vv

Platí ta samá práce jako minulý týden - nakresli naši školu (kdo má splněno, už to nevypracovává), obrázek mi pošli

Pv

Ruční práce