3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:18
předmět  Učivo
Čj Český jazyk   3.6. – 9.6.2020
PS - 39/9 - ústně
       39/10 - doplňte chybějící  i/y,  poté napište na volné řádky podle
                   vzoru:  byly obsypány (lísky), se procházely (slípky),....
       40/11 - pouze doplňte  i/y
       44/3 
       44/4 - doplňte pouze í/ý v koncovkách přídavných  jmen 
.................................................................................................
LV - Pověst o propasti Macocha - uč. ČJ str. 204 - 205
     - přečíst
     - převyprávějte příběh rodičům
................................................................................................

 KSV - uč. ČJ - 206/6 a,b  - do sešitu  Tvořivé psaní

Ma

Učebnice:    

76/ 1, 2, 5,  78/ 6, 9 – slovní úlohy vypracovat do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

Pracovní list:Tvořivé psaní

CESTUJEME PO EVROPĚ - propojení vlastivědy a matematiky, vložím do mailu

ALFBOOK – matematika – geometrie – rovinné obrazcete 

Aj

Anglický jazyk 3. – 9.6.2020

Places - OUR HOUSE – náš dům

Uč. Str. 54/1 – Prohlédni si obrázek, čti text níže a poslouchej. - ústně

Uč. Str. 54/2a – Čti text znovu, přiřaď k číslům 1-12 v obrázku název místnosti/části domu – ústně, můžeš si k tomu pustit nahrávku (page 54, exercise 2b) a ukazovat si prstem v obrázku

Uč. Str. 54/4 – prosím o zapsání + doplnění tabulky (gramatika) do sešitu – pomůže gramatika v pracovním sešitu str. 77/5.2

Uč. Str. 55/6 – slovíčka – koukej na obrázky, poslouchej a opakuj - ústně

Uč. Str. 55/7 – dobrovolně – obkresli si obrázek do sešitu a popiš místnosti A – E

Odkaz na poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Prac.sešit str. 44/1a + 1b – Popiš místnosti, vybírej slova z rámečku pod obrázkem.

Prac. sešit str. 44/2 – Piš věty. Kde děláš tyto věci?

Prac. sešit str. 45/3 – Podle obrázku v cv.1 doplň věty s There is nebo There are.

Prac. sešit str. 45/4 – Doplň text s is, isn’t, are nebo aren’t.

ALFBOOK – Project1 – 5A My room + 5B My house

 Příhodová
Doplňte si vše,co vám chybí. Opakujte si slovní zásobu 5. lekce.

Přírodověda 27. 5. – 9. 6. 2020

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ, str. 51-52

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace.

ALFBOOK – přírodověda – země, geologie

Odkaz:

Byl jednou jeden život – OKO https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

Byl jednou jeden život – ÚSTA A ZUBY https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE

Byl jednou jeden život – UCHO https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4

Byl jednou jeden život – KŮŽE https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc

Vl

RAKOUSKO, str. 31-33

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace.

ALFBOOK – vlastivěda – vlastivěda Evropy

Odkaz – Evropské státy

Inf WORD - praktické činnosti.
Tv

 

Hv

 

Vv

 

Pv

Herbář

https://exoticherbs.cz/s/magazin/lifestyle/jak-vyrobit-svuj-vlastni-herbar

- minimálně 15 rostlin

- pomůcka k výuce přírodovědy

- tento úkol je platný až do konce tohoto šk. roku