3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:03
předmět  Učivo
Čj  Český jazyk - učebnice strana 89 celá ústně
- strana 89 cvičení 9a, 9b napsat jako diktát ( EMAIL )
Písanka strana 26,27,28,29,30,31,32,33 ( rozložte si psaní na každý 
den 1 - 2 strany ).
Pravopisné pětiminutovky - celá strana 24,25. 
Čtení nahlas i potichu - vlastní kniha.

        

Ma

Pracovní sešit - celá strana 24, 25. Strana 25 ( EMAIL ).

Do velkého modrého sešitu nalepit kartičky z přílohy - násobení třemi, stejným způsobem jako předešlé násobení dvěma.

Umět násobení třemi svižně, dělení třemi procvičovat.

Aj

Aj skupina H. Dvořáková

1. Učebnice: strana 61 - učit se nová slovíčka - on land (na zemi), in water (ve vodě).

Where do (tigers) live? … Kde žijí (tygři)?

https://youtu.be/NcGHM2SpHEQ

2. Pracovní sešit: strana 54 - přiřadit zvířata k obrázkům.

Dotazy zasílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

J.Zorková

UČ: str. 58 - příběh: 
 
UČ: str. 59 - Máš rád...? Ano, mám. Ne, nemám.
 
PS: str. 52 - Můj (pes) je ve skříni. Nakresli do skříně své oblíbené zvířátko. 
       str. 53 - poslouchej a napiš čísla.
 

Where´s Otto? Kde je Otto?

 in the - v 

 on the - na 

cupboard - skříň

box - krabice

chair - židle

bed - postel

Opakování - colours (barvy), míchání barev:
 
 
Numbers (čísla) 1 - 10:
 
 
Prv

Člověk a jeho svět - strana 58, 59 dle pokynů v učebnici.

Tv

Indiánský běh - střídání běhu a chůze.

Hv

Jednoduchý rytmický doprovod k oblíbené písni.

Vv

Den dětí - kresba.

Pv

Práce s papírovou přílohou z matematiky - vytrhávaní, lepení.