3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:03
předmět  Učivo
Čj Český jazyk učebnice str. 92, 93 - ústně
Str. 92/6 -napíše do  sešitu čj  (EMAIL).
Str. 93/5 - napíše do sešitu čj  (EMAIL).
Str. 94, 95, 96 - pouze přečíst nahlas = seznámení se slovními druhy - učivo 3. ročníku.
Pravopisné pětiminutovky str. 24, 25.
Písanka str. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 (rozložte si psaní na každý den 1-2 stránky).
Čítanka str. 90, 91, 92, 93 + vlastní čtení.
Putování se sluníčkem str. 16, 17
str. 16/26 - přepíše správně do sešitu čj (EMAIL).
str. 16/27 - spojí tužkou co patří k sobě
str. 17/28 - pouze přečte nahlas
str. 17/29 - napíše na připravené řádky v množném čísle dle vzoru.

            

Ma

Matematika str. 24 celá (EMAIL).

Matematika str. 25 celá  (EMAIL).

Do velkého modrého sešitu si nalepí kartičky (vytrhá z přílohy)

násobení třemi - stejným postupem jako předešlé násobení dvěma.

VIZ obrázek z minulého týdne. 

Násobení a dělení třemi procvičuje svižně zpaměti. 

 

Aj
I. Dušková, J. Zorková
 
UČ: str. 58 - příběh: 
 
UČ: str. 59 - Máš rád...? Ano, mám. Ne, nemám.
 
PS: str. 52 - Můj (pes) je ve skříni. Nakresli do skříně své oblíbené zvířátko. 
       str. 53 - poslouchej a napiš čísla.
 

Where´s Otto? Kde je Otto?

 in the - v 

 on the - na 

cupboard - skříň

box - krabice

chair - židle

bed - postel

Opakování - colours (barvy), míchání barev:
 
 
Numbers (čísla) 1 - 10:
 
 
 
Prv

Prvouka str. 58, 59 - dle pokynů v učebnici.

Tv

Indiánský běh (střídání běhu a chůze).

Hv

Jednoduchý rytmický doprovod k oblíbené písni.

Vv

Můj den dětí - kresba.

Pv

Práce s papírovou přílohou z matematiky -vytrhávání, vystřihování, nalepování.