3.6. - 9.6. 2020

02.06.2020 13:04
předmět  Učivo
Čj     

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.    

Ma

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům. 

Aj
Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům. 
Prv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům. 

Tv

20 minut cvičení s profesionální trenérkou

https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA

Vytrvalostní běh

Hv

Jednoduchý rytmický doprovod k oblíbené písni.

Vv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.

Pv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.