3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:31
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

jv - zopakuj si: PS (modrý) - str. 31/cv. 24a), str. 35/cv. 4c), str. 36/cv. 7.

Nové: podívej se na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=S1E6os48skU , vypracuj: str. 41/cv.10a) b) + str. 42/cv. 12 

lv/ksv - stále platí dobrovolný úkol  na Microsoft Teams /přines na konzultace/

Ma

SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICÍ - S PROCENTY. Učivo je v učebnici Algebra str. 96 -99, emailem posílám návodnou prezentaci a pracovní list k procvičení.

POVINNĚ ZAŠLETE ČTYŘI PŘÍKLADY Z DRUHÉ STRANY PRACOVNÍHO LISTU - do pondělí 8. 6. 

Aj  K.Křivonosková - učebnice str. 66 - Revision - ústně
                          - procovní sešit str.52 - 53 - písemně

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Rj
I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ str. 123 cv. 3.8 a) - přečtěte rozhovor, b) převeďte do množného čísla zeleně vyznačená zájmena v) doplňte správné tvary zájmen.
POMOCNÁ TABULKA:
 
Jed. č.
1. já я
2. mě меня
3. mně мне
4. mě меня
6. (o) mně (o) мне
7. (se) mnou (co) мной
 
 
Mn. č.:
1. my мы
2. nás нас
3. nám нам
4. nás нас
6. (o) nás (o) нас
7. (s) námi (c) нами
PÍSEMNĚ:  PS - str. 55 - čtení s porozuměním - odpověz ČESKY na otázky:
1) Kde bydlí moje kamarádka Ira? 
2) Co ji zajímá? 
3) Jak dlouho se učí česky?
4) Jak se jmenuje její teta?
5) Jaké národnosti je manžel tety?
6) Kde bude Ira studovat?
7) Kde bude bydlet?
 
Využívejte slovníček v PS a na internetu Seznam.cz  - Slovník, kde najdete i zvukovou podobu hledaných pojmů, když kliknete na slova níže. 
 
Procvičování Rj:
Nj chnoupkova8.webnode.cz/
Mot - Dozaslat předchozí úkoly. Naučit se slovíčka a pravidla. Učit se nahlas.

Rozmnožovací soustava  - mužské a ženské pohlavní ústrojí

- v pracovním listě vyplň pouze mužské a ženské pohlavní ústrojí a zatím NEposílej

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8

https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0

By jednou jeden život:

https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu a na Microsoft Teams.

Zadání úkolů v Teams
Ze

MEZINÁRODNÍ OBCHOD, HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ, učebnice str. 58 -61. Emailem přijdou další pokyny - poznámky.

Fy Ochrana před nadměrným hlukem- uč. str.178.
Zvukové jevy- doplnění, opakování. 
Che Názvosloví oxidů- procvičování ( PL pošlu e- mailem )
Ov Dozaslat předchozí úkoly.
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).Kp-běh v přírodě.
Vv  
Hv  
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )

 

Ochrana před nadměrným hlukem- uč. str.178
Zvukové jevy- doplnění, opakování.