3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:32
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICÍ - S PROCENTY. Učivo je v učebnici Algebra str. 96 -99, emailem posílám návodnou prezentaci a pracovní list k procvičení.

POVINNĚ ZAŠLETE ČTYŘI PŘÍKLADY Z DRUHÉ STRANY PRACOVNÍHO LISTU - do pondělí 8. 6. 

Aj  K.Křivonosková - učebnice str. 66 - Revision - ústně
                          - pracovní sešit str.52 - 53 písemně

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/                         
Rj Zadání úkolů v Teams

I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ str. 123 cv. 3.8 a) - přečtěte rozhovor, b) převeďte do množného čísla zeleně vyznačená zájmena v) doplňte správné tvary zájmen.
POMOCNÁ TABULKA:
 
Jed. č.
1. já я
2. mě меня
3. mně мне
4. mě меня
6. (o) mně (o) мне
7. (se) mnou (co) мной
 
 
Mn. č.:
1. my мы
2. nás нас
3. nám нам
4. nás нас
6. (o) nás (o) нас
7. (s) námi (c) нами
PÍSEMNĚ:  PS - str. 55 - čtení s porozuměním - odpověz ČESKY na otázky:
1) Kde bydlí moje kamarádka Ira? 
2) Co ji zajímá? 
3) Jak dlouho se učí česky?
4) Jak se jmenuje její teta?
5) Jaké národnosti je manžel tety?
6) Kde bude Ira studovat?
7) Kde bude bydlet?
 
Využívejte slovníček v PS a na internetu Seznam.cz  - Slovník, kde najdete i zvukovou podobu hledaných pojmů, když kliknete na slova níže. 
 
Procvičování Rj:

 
Nj Dozaslat předchozí úkoly. Naučit se slovíčka a pravidla. Učit se nahlas.
Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení je: wuh2qa7. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Zadání úkolů v Teams
Ze

MEZINÁRODNÍ OBCHOD, HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ, učebnice str. 58 -61. Emailem přijdou další pokyny - poznámky.

Fy Ochrana před nadměrným hlukem- uč. str.178.
Zvukové jevy- doplnění, opakován
Che Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení:nmfe3m2. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Dozaslat předchozí úkoly.
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).
Vv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět výtvarná výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Hv Poslechové činnosti
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )

 

Ochrana před nadměrným hlukem- uč. str.178
Zvukové jevy- doplnění, opakování.