3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:39
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Třída VII. A, B, C – období od 3.6. – 9.6. 2020

- opište si informace – Vedlejší věty: přívlastková a doplňková – (modrý) PRACOVNÍ  SEŠIT str.7 (modrá tabulka)

-vypracujte si na str.7/cv.7, str.8/cv.8 (modrý sešit).

Zatím jste si s vedlejšími větami poradili docela dobře. Nyní vás čekají poslední dvě. Dále už budeme jenom opakovat. Držím vám palce a jsem na vás moc pyšná, že to zvládáte i bez pomoci učitele.

 

Ma

Procenta

- do sešitu vypočítej  3 slovní úlohy na procenta, které jsou na pracovním listu ... PDF

- vypracování pošli na můj e-mail

 

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

Zadání také v Teams

Online hodina v pátek 5.6. v 9:00
Další online hodina ve středu 10.6. v 10:00

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Rj 1. do školního sešitu vyčasuj písemně sloveso быть -uč. str.62
2 .podle tohoto vyčasovaného slovesa písemně do školního sešitu
cv. 4.2 na str. 58 v učebnici a v pracovním sešitě cv.14 na str. 38
azbuku a slovíčka L4 všichni znají a ústně opakuj podle těchto odkazů
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka-
_orez/projekt2009/ruj/raduga1/4L/cv9_sloveso_byt.htm
 
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka_-
orez/projekt2009/ruj/raduga1/4L/cv6_psani_cislovek.htm
Nj Dozaslat předchozí úkoly. Naučit se slovíčka a pravidla. Učit se nahlas.
Zadala jsem práci na učebnu google. Návod, jak se tam dostanete: stránka google, vpravo nahoře kliknete na mřížku a ukáže se vám nabídka aplikací googlu. Najdete si učebnu, kliknete na velké+ vpravo nahoře a vyberete "přihlásit se do kurzu", zadáte kód:mxxkkjk a uvidíte úkoly, které máte dělat. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz. Řada z vás mi neposlala ještě ani jeden vypracovaný úkol. Upozorňuji, že vaše aktivita bude zohledněna ve známce na konci školního roku. 
Budeme pokračovat v portfoliích. V minulých jste poznali kolik nádherných historických památek
je v naší republice. Možná o prázdninách navštívíš  památku, která se ti líbila a kterou máš v portfoliu.
Teď tvoříme portfolio s názvem RENESANCE
Úkol:
1.
 zapiš do portfolia znaky renesanční architektury - uč. str. 141-142
2. napiš co je sgrafito a nakresli
3. https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/1e6f331b7a3ecc2 - podle odkazu
zakresli do mapy ČR 12 renesančních památek - klikni na město a tu památku,
která se ti líbí zapiš do mapky
Termín odeslání - 9.6.
Ze

 

Fy Vztlaková síla v plynech- výpisky uč. str.140- 141 + obr.2.57.
Tlak v plynu v uzavřené nádobě- výpisky uč. str.143- 146.
Ov Dozaslat předchozí úkoly. Prezentaci z minulého týdne po otevření spustit, odstranit šipky.
Inf (PVP)  
Tv  
Vv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět výtvarná výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Hv  
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )