3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:42
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

chnoupkova8.webnode.cz/

Čítanka: Rudolf Těsnohlídek - Liška Bystrouška (s. 113 - 116) - úryvek si přečtěte a ústně si odpovězte na otázky za úryvkem

Ma

Zadání práce je ZDE a v TEAMS (Obecné/Soubory/Matematika (3.6. - 9.6.2020)).

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

Zadání také v Teams

Online hodina ve středu 3.6. v 10:00
Kroužkovci, Členovci v rybníku a okolí - výpisky, obrázek Vážka obecná - nepřímý vývoj s nedokonalou proměnou, Komár pisklavý - nepřímý vývoj s proměnou dokonalou do sešitu, obrázky beobratlých živočichů poznávačka
Zadání úkolů v Teams
Ze

Výškové stupně v krajině.Učebnice str.86-87.

Fy  
Ov Dozaslat předchozí úkoly.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Fu + Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).

Chlapci - Kondiční běh - 15-20minut + následné protažení dolních končetin
Vv  
Hv  
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )

 

Doporučení - Indiánský běh, kondiční běh - 20-30minut, jízda na kole v přírodě 45-60minut.