3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:44
  5)Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

chnoupkova8.webnode.cz/

Ma

1)  Do sešitu si napiš nadpis KVÁDR a rýsuj vše podle videa ... VIDEO
     ( úhlopříčky nerýsuj! )

2)  do sešitu tužkou od ruky (nerýsuj!) načrtni 3 různě velké kvádry i s čárkovanými hranami

3)  do sešitu si napiš nadpis Síť kvádru a narýsuj obrázek z učebnice Geometrie - str. 116 (obrázek je ve cvičení 3 - ne tak malý, ale s uvedenými rozměry)

4)  do  sešitu si opiš vše z  pracovního listu ...  PDF 
     vypočítej příklad, který je na konci tohoto prac. listu a pošli na můj e-mail.

      

 

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

Zadání také v Teams

Online hodina ve středu 3.6. v 9:00


 Kateřina Křivonosková - pracovní sešit str. 50 - 53 písemně vypracovat.
                                      - učebnice  str. 64 The weather in Britain - přečíst , přeložit - ústně.
Kroužkovci, Členovci v rybníku a okolí - výpisky, obrázek Vážka obecná - nepřímý vývoj s nedokonalou proměnou, Komár pisklavý - nepřímý vývoj s proměnou dokonalou do sešitu, obrázky beobratlých živočichů poznávačka
Zadání úkolů v Teams
Ze

Tundra a lesotundra

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

https://www.youtube.com/watch?v=RT6x5GVPFG8

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu a na Microsoft Teams.

Fy

Jednoduchý elektrický obvod

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14

https://www.youtube.com/watch?v=J_YINuMhUKU

V případě potřeby můžete volat na tel.: 792 729 415  vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu a na Microsoft Teams.

Ov chnoupkova8.webnode.cz/
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Doporučení - Indiánský běh, kondiční běh - 20-30minut, jízda na kole v přírodě 45-60minut.
Vv  
Hv  
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )