3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:24
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Alfbook - 9.r. - Ma cvičné přijímačky - 6,7, 8.r. - Ma, Pythagorova věta - vše

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj Ústně procvičuj podle těchto odkazů. Vaše aktivita / odesílání úkolů/ bude zahrnuta do výsledné známky.
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka_-
orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv8_dialog2.htm

https://www.oapb.cz/projekt_vyuka-
_orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv9_najdi_odpoved.htm
Nj Ústně opakuj podle těchto odkazů.
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2571
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2574
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2698
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2579
Přístupový kód do google učebny: aplxkzl. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz.
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Upozorňuji, že někteří ještě nedodali zadanou práci. Veškeré nedodané úkoly jsou započítány do výsledné známky.

Úkol na tento týden: v učebnici a na internetu si prostuduj rok 1948,1968 a 1989 - tento úkol je ústně
Příští týden uděláš z událostí těchto let referát a zašleš ho nejpozději 15.6.
  Ukol zaslaný po tomto datu počítám jako neodevzdaný. Samozřejmě můžeš zasílat i dříve.
Ze

Jihomoravský kraj.

Fy  Učebnice - kapitola o vesmíru
Che Přístupový kód do google učebny: u464pep. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Dozaslat předchozí úkoly.  Hodně štěstí 8.6.
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).

Chlapci - Kondiční běh - 20minut + následné protažení dolních končetin
Vv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět výtvarná výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Hv Poslechové činnosti
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )