3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:27
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Třída IX.B + IX.C  – období od 3.6.- 9.6. 2020

Pokračujete v ročníkové práci. Hotovou ročníkovou práci posílejte v termínu od 9.6.2020 do 12.6.2020. Nezapomeňte, že ta práce má předepsáno, jak by měla vypadat ve finální podobě. Všichni jste si jasně daná pravidla opisovali v říjnu do sešitu z literatury. Známka, kterou za tuto práci dostanete, bude mít velký vliv na finální známku na vysvědčení.

Pokud existuje někdo, kdo neví, co a jak by měla tato práce obsahovat, posílám vám UKÁZKU s danými body. U každého bodu jsou příklady, které vám naznačí, co si pod těmi body představuji.

Nezapomeňte, že tato práce by měla mít ODSTAVCE a měli byste ji psát na PC, vytisknout a přinést osobně do školy. Také je možné poslat práci jako přílohu emailem. Upozorňuji vás, že než práci odešlete, tak si přílohu otevřete a provedete kontrolu, zda se dá práce přečíst. Práci, kterou nepřečtu, bude nečitelná, špatně ofocená, budu posílat zpět!!!!!                                                 

Ročníková práce

Ma

Příprava na přijímací zkoušky - Cermat - testy.

Alfbook M9 - přijímací zkoušky.

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
K. Křivonosková - WB - str. 42 - 45.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-3.-6.---9.-6.-2020/rusky-jazyk-9.rocnik.html
Nj chnoupkova8.webnode.cz/
Mot - Dozaslat předchozí úkoly.  Naučit se slovíčka a pravidla.
1) Přečíst v učebnici Vývojovou teorii - str. 56-60.

dobrovolně: napiš mi, co tě v textu zaujalo nebo vyhledej odpovědi na tyto otázky:
- co Darwin považuje za základ vývoje organismů?
- proč názor J.B. Lamarka ještě nelze považovat za vědeckou teorii?
- co je to pohlavní výběr?
- co je to adaptace?
- jaké jsou důkazy vývojoté teorie?

2) dokončení minikvízu Vývoj na Zemi - EDMODO

EDMODO
Studijní skupina žáků 9.C, kde jsou všechny materiály k dispozici a je zde možné i diskutovat nad jednotlivými úkoly. Prosím, přihlaste se na odkazu níže. Heslo pro vstup do třídy je: nf9pfh
https://new.edmodo.com/student-signup?utm_source=main&utm_campaign=logged-out-pages&utm_medium=visitor-site&utm_content=learn-better-together-section
Upozorňuji, že někteří ještě nedodali zadanou práci. Veškeré nedodané úkoly jsou započítány do výsledné známky.

Úkol na tento týden: v učebnici a na internetu si prostuduj rok 1948,1968 a 1989 - tento úkol je ústně
Příští týden uděláš z událostí těchto let referát a zašleš ho nejpozději 15.6.
  Ukol zaslaný po tomto datu počítám jako neodevzdaný. Samozřejmě můžeš zasílat i dříve.
Ze

Jihomoravský kraj.

Fy  Sluneční soustava. ( viz prezentace, pošlu e- mailem )
Che Plasty. Syntetická vlákna. ( viz prezentace, pošlu e- mailem )
Ov Dozaslat předchozí úkoly.  Hodně štěstí 8.6.
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).

Chlapci - Kondiční běh - 20minut + následné protažení dolních končetin
Vv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět výtvarná výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Hv  
Pv Doplnění úkolů.