3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:28
Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Třída IX.B   – období od 3.6.- 9.6. 2020

Pokračujete v ročníkové práci. Hotovou ročníkovou práci posílejte v termínu od 9.6.2020 do 12.6.2020. Nezapomeňte, že ta práce má předepsáno, jak by měla vypadat ve finální podobě. Všichni jste si jasně daná pravidla opisovali v říjnu do sešitu z literatury. Známka, kterou za tuto práci dostanete, bude mít velký vliv na finální známku na vysvědčení.

Pokud existuje někdo, kdo neví, co a jak by měla tato práce obsahovat, posílám vám UKÁZKU s danými body. U každého bodu jsou příklady, které vám naznačí, co si pod těmi body představuji.

Nezapomeňte, že tato práce by měla mít ODSTAVCE a měli byste ji psát na PC, vytisknout a přinést osobně do školy. Také je možné poslat práci jako přílohu emailem. Upozorňuji vás, že než práci odešlete, tak si přílohu otevřete a provedete kontrolu, zda se dá práce přečíst. Práci, kterou nepřečtu, bude nečitelná, špatně ofocená, budu posílat zpět!!!!!                                                 


                                           

Příklad!!

Ma

Alfbook - 9.r. - Ma cvičné přijímačky - 6,7, 8.r. - Ma, Pythagorova věta - vše

Aj   K.Křivonosková - WB - str. 42 - 45.

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj Ústně procvičuj podle těchto odkazů. Vaše aktivita / odesílání úkolů/ bude zahrnuta do výsledné známky.
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka_-
orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv8_dialog2.htm

https://www.oapb.cz/projekt_vyuka-
_orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv9_najdi_odpoved.htm
Nj chnoupkova8.webnode.cz/
Geologický vývoj a stavba ČR - výpisky učebnice str75 - 80
Upozorňuji, že někteří ještě nedodali zadanou práci. Veškeré nedodané úkoly jsou započítány do výsledné známky.

Úkol na tento týden: v učebnici a na internetu si prostuduj rok 1948,1968 a 1989 - tento úkol je ústně
Příští týden uděláš z událostí těchto let referát a zašleš ho nejpozději 15.6.
  Ukol zaslaný po tomto datu počítám jako neodevzdaný. Samozřejmě můžeš zasílat i dříve.
Ze

Jihomoravský kraj.

Fy  Učebnice - kapitola o vesmíru
Che Zadala jsem práci na učebnu google. Přihlašovací kód: bp6cbna. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Dozaslat předchozí úkoly.  Hodně štěstí 8.6.
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).

Chlapci - Kondiční běh - 20minut + následné protažení dolních končetin
Vv Dokončit zadané práce. 
Hv  
Pv Dokončit zadanou práci.