3. června - 9. června 2020

31.05.2020 10:29

 

Předmět Učivo  3. 6. - 9. 6. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Příprava na přijímací zkoušky - Cermat - testy.

Alfbook M9 - přijímací zkoušky.

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-3.-6.---9.-6.-2020/rusky-jazyk-9.rocnik.html
Nj Dozaslat předchozí úkoly. Naučit se slovíčka a pravidla. Učit se nahlas. Hodně štěstí 8.6.
Geologický vývoj a stavba ČR - výpisky učebnice str. 60 - 64
Upozorňuji, že někteří ještě nedodali zadanou práci. Veškeré nedodané úkoly jsou započítány do výsledné známky.

Úkol na tento týden: v učebnici a na internetu si prostuduj rok 1948,1968 a 1989 - tento úkol je ústně
Příští týden uděláš z událostí těchto let referát a zašleš ho nejpozději 15.6.
  Ukol zaslaný po tomto datu počítám jako neodevzdaný. Samozřejmě můžeš zasílat i dříve.
 
Ze

Moravskoslezský kraj - vyhledat podle mapy veškeré informace o kraji .Tzn: obyvatelstvo, rozloha, vodstvo, doprava, zemědělství, průmysl,památky, podnebí, ochrana přírody. Podrobně zapiš do sešitu. Pošli vše vyfocené ke kontrole na email: zbiraladela@centrum.cz

Fy  Učebnice - kapitola o vesmíru
Che Zadala jsem učivo na google učebnu, kód pro přihášení je:veipps5. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz.
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět občanská výchova je distančně ukončen. ( Doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Tv  Sz - Uvolnění, protažení - běh v přírodě (minimálně 10 minut).

Chlapci - Kondiční běh - 20-30minut + následné protažení dolních končetin 
Vv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět výtvarná výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )
Hv Poslechové činnosti
Pv Děkuji všem za krasné úkoly. Předmět pracovní výchova je distančně ukončen. ( Klidně doposílejte ty úkoly, které jste nestihli! )