6.5.- 12.5. 2020 (8.5. státní svátek)

05.05.2020 12:42

 

Předmět  Učivo
Čj

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

- připomenutí teorie k učivu + krátký ověřovací test

https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem

https://www.mojecestina.cz/article/2011090603-test-zakladni-pravidla-pro-shodu-prisudku-s-podmetem

....................................................................................................................

- procvičování

- pozor na rodiče, lidičky a koně – příčestí minulé končí na -i

- v testu se objeví podmět sněhulák 

  (1.p  a  4.p  tohoto slova mají různé tvary = rodu životného, proto napíšeme 

    v příčestí minulém v množ. č. koncovku  -i)

- z tohoto procvičování  mně pošlete alespoň 6 screenshotů

 

https://www.mojecestina.cz/article/2009030802-test-shoda-prisudku-s-podmetem-3

https://www.mojecestina.cz/article/2010021002-test-shoda-prisudku-s-podmetem-4

https://www.mojecestina.cz/article/2010022601-test-shoda-prisudku-s-podmetem-5

https://www.mojecestina.cz/article/2010041902-test-shoda-prisudku-s-podmetem-6

https://www.mojecestina.cz/article/2011031003-test-shoda-prisudku-s-podmetem-7

https://www.mojecestina.cz/article/2011022401-test-shoda-prisudku-s-podmetem-8

https://www.mojecestina.cz/article/2013110401-test-shoda-prisudku-s-podmetem-9

https://www.mojecestina.cz/article/2014072201-test-shoda-prisudku-s-podmetem-10

Ma

Učebnice:    

38/17 – poslední sloupec (4 příklady, ověřit výsledek zkouškou, zaokrouhlit na miliony)

39/22 – 2 sloupce (4 příklady)

106/20,21 – do sešitu geometrie

Pracovní list:

V autodílně – finanční gramotnost, práce s daty, slovní úlohy

Aj

Anglický jazyk 6. – 12. 5. 2020

Přítomný čas prostý + volný čas

Slovní zásoba  - slovíčka prac. sešit str. 83 – C Free time a D Mickie, Millie and Mut  až po Why not? – ústně

Učebnice str. 44/cv.1 – poslouchej a opakuj (ústně)

                  Str. 44/cv.1b – poslouchej a ukazuj si na obrázky, které aktivity slyšíš (ústně)

                  Str. 44/ cv.2 – čti a poslouchej, najdi 3 obrázky ke každému člověku (do sešitu školního)

                  Str. 45/cv.3a – zopakuj si gramatiku,co se stane, pokud mluvíme o 3.os.č.jedn. (HE, SHE) - ústně (pomůže ti gramatika v prac. sešitě str. 75/4.3 a 4.4)

                  Str. 45/cv.5a – zopakuj si gramatiku, zápor (don’t/doesn’t)

                  Str. 45/cv.5b – použij don’t nebo doesn’t a doplň věty, které řekla Molly – do šk.sešitu

Poslechy k učebnici: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs (page/str. a exercise/cvičení)

Pracovní sešit str. 36/cv.1 – přiřaď slova z rámečku k obrázkům – ke kontrole

                         Str. 36/cv.3 – Piš věty se slovesy play, go nebo collect – ke kontrole

                         Str. 36/cv.4 – Zakroužkuj správná slova (pozor na koncovku) – ke kontrole

                          Str.38/cv.1 – Doplň věty o sobě – ke kontrole

                          Str.38/cv.2 – doplň křížovku

ALFBOOK – Project1 - 4C Free time

 

Skupina Příhodové:

Slovíčka str. 84 (Our town, places in a town -opakovat)

Učebnice: str. 57/ 3 – opsat do sešitu

                 str. 57/5 – poslech ( https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs )

                  str.57/6 -přeložit rozhovor (poslat)

PS: str. 47/ 2 – vytvoř věty

      str. 47/ 3 – koukni na cv.2 (na str. 46) a doplň věty

      str.47/ 5 – napiš o svém městě (minimálně 6 vět)- poslat

Zahraj si hru: https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/abc/index.html

Zazpívej si: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/shopping

Mrkni na pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=WG3_gnKSDh4

MOČOVÁ SOUSTAVA, str. 47

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

Byl jednou jeden život – ledviny  https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

Vl

STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA, str. 45

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

Inf Praktické činnosti s počítačem - Word, práce s mapami, mapa znaků, e-mail, ...
Tv  
Hv
 
Vv

 

Pv

V pátek 8. května je státní svátek, proto nebude na tento týden 

zadán žádný úkol.