6.5.- 12.5. 2020 (8.5. státní svátek)

05.05.2020 12:33

Po dohodě si lze ve škole vyzvednout sešity.

Děkuji za posílání pouze úkolů, u kterých je označení (EMAIL). 
ÚKOLY můžete posílat kdykoliv průběžně, co máte hotovo. Budu ráda.
Všechny výchovy Hv, Tv, Vv, Pv - dle individuálních možností každého.
Předmět  Učivo
Čj

Český jazyk str. 86/5, 6, 8 ústně

str. 86/7 napíše do sešitu čj domácí (EMAIL)

str. 86/9 napíše do sešitu diktáty (EMAIL)

str. 87 celá ústně.

Písanka str. 17, 18.

Pravopisné pětiminutovky str. 18, 19 (EMAIL).

Čítanka str.  76, 77, 78, 79 + vlastní čtení                 

Ma Matematika str. 18 celá (EMAIL).

                    str. 19 celá (EMAIL).

Násobilku dvěma umí nazpaměť.
Aj

I. Dušková 

UČ: Str. 53 – poslouchej a ukazuj si přitom na obrázcích - nová slovíčka - cold = studené, 

warm = teplé, hot = horké. Všímej si výslovnosti.

 

Př.: It´s cold. To je studené.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvHhqMDB4w&feature=youtu.be

PS: Str. 44 – do rámečku nakresli barevně svůj ručník

       Str. 45 – podle poslechu napiš čísla do rámečků:

Překlad některých vět:

I wash my hands. Myju si ruce.

I wash my face. Myju si obličej.

I brush my teeth. Čistím si zuby.

I brush my hair. Češu si vlasy.

I put on my… Obleču si…

Then I´m clean and tidy. Pak jsem čistý a upravený.

https://www.youtube.com/watch?v=TfNRt4P6Z2s&feature=youtu.be

Str. 50 - poslech:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

 

Skupina J. Zorkové

UČ: Str. 53 – poslouchej a ukazuj si přitom na obrázcích - nová slovíčka - cold = studené, 

warm = teplé, hot = horké. Všímej si výslovnosti.

Př.: It´s cold. To je studené.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvHhqMDB4w&feature=youtu.be

PS:  Str. 44 – do rámečku nakresli barevně svůj ručník

       Str. 45 – podle poslechu napiš čísla do rámečků:

Překlad některých vět:

I wash my hands. Myju si ruce.

I wash my face. Myju si obličej.

I brush my teeth. Čistím si zuby.

I brush my hair. Češu si vlasy.

I put on my… Obleču si…

Then I´m clean and tidy. Pak jsem čistý a upravený.

https://www.youtube.com/watch?v=TfNRt4P6Z2s&feature=youtu.be

Prv Prvouka str. 54 celá dle pokynů.
Tv Relaxační cvičení.
Hv
Státní svátek.
Vv

Den matek - přání pro maminku.

Pv Den matek - přání pro maminku.