6.5.- 12.5. 2020 (8.5. státní svátek)

05.05.2020 12:34

 

Předmět  Učivo
Čj

Český jazyk - učebnice strana 83 celá ústně

- strana 83 cvičení 10 napsat do sešitu jako diktát ( EMAIL )

- strana 84 celá ústně

- do modrého sešitu nakreslit mobil s krátkou sms pro někoho z naší třídy.

Pravopisné pětiminutovky - strana 20 celá. 

Putování se sluníčkem - strana 19 cvičení 32 napsat 4 věty do žlutého sešitu, cvičení 33 obrázky vybarvit a spojit s textem. 

Písanka - strana 18, 19.

Čtení vlastní knihy.

Ma Pracovní sešit -  strana 18 celá 
- strana 19 celá ( EMAIL ).
Násobilku dvěma umět zpaměti.
Aj

Aj skupina H. Dvořáková

1. Pracovní sešit: strana 47 - přiřadit obrázky.

2. Pracovní sešit: strana 48:

Cvičení 1 - hledat v učebnici (strana 48 - 55) myšku Rodney a do rámečků namalovat věci, které nese.

Cvičení 2 - ústně zopakovat slovíčka.

Cvičení 3 - napsat čísla dle poslechu.

https://youtu.be/4Kpp-M8SBEg

Cvičení 4 - nevyplňovat.

Dotazy posílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

 

Skupina J. Zorkové

UČ: Str. 53 – poslouchej a ukazuj si přitom na obrázcích - nová slovíčka - cold = studené, 

warm = teplé, hot = horké. Všímej si výslovnosti.

Př.: It´s cold. To je studené.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvHhqMDB4w&feature=youtu.be

PS:  Str. 44 – do rámečku nakresli barevně svůj ručník

       Str. 45 – podle poslechu napiš čísla do rámečků:

Překlad některých vět:

I wash my hands. Myju si ruce.

I wash my face. Myju si obličej.

I brush my teeth. Čistím si zuby.

I brush my hair. Češu si vlasy.

I put on my… Obleču si…

Then I´m clean and tidy. Pak jsem čistý a upravený.

https://www.youtube.com/watch?v=TfNRt4P6Z2s&feature=youtu.be

Prv Člověk a jeho svět - strana 53 celá dle pokynů.
Tv Relaxační cvičení.
Hv Taneční pohyb.
 
Vv

Den matek - přáníčko pro maminku.

Pv Den matek - přáníčko pro maminku.