6.5.- 12.5. 2020 (8.5. státní svátek)

05.05.2020 12:34

 

Předmět  Učivo
Čj
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 • online hodina 7.5.
Ma
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 • online hodina 6.5.
 • online hodina 11.5.
Aj
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu

 

Skupina J. Zorkové

UČ: Str. 53 – poslouchej a ukazuj si přitom na obrázcích - nová slovíčka - cold = studené, 

warm = teplé, hot = horké. Všímej si výslovnosti.

Př.: It´s cold. To je studené.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvHhqMDB4w&feature=youtu.be

PS:  Str. 44 – do rámečku nakresli barevně svůj ručník

       Str. 45 – podle poslechu napiš čísla do rámečků:

Překlad některých vět:

I wash my hands. Myju si ruce.

I wash my face. Myju si obličej.

I brush my teeth. Čistím si zuby.

I brush my hair. Češu si vlasy.

I put on my… Obleču si…

Then I´m clean and tidy. Pak jsem čistý a upravený.

https://www.youtube.com/watch?v=TfNRt4P6Z2s&feature=youtu.be

Prv
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
Tv
 • Turistické vycházka
Hv
 • Poslech písniček pro dobrou náladu
Vv
 • Kreslení podle vlastní fantazie
Pv
 • Práce se stavebnicí
 • Pěstitelské práce