6. května - 12. května 2020

03.05.2020 21:21
Předmět Učivo  6. 5. - 12. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

opakování na Alfbook - 8. ročník , Ma, mocniny a odmocniny, vše

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

S.Pavlíková: 
https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/  online hodina 7.5. v 10:00 (info máš v mailu)
Rj Přečti si druhý rozhovor v uč. str. 49 a rozhovor na str.50. Opakuj si slovíčka - str. 50 - 51
Písemně do škol.seš. uč. str. 52 cv.1.2 a písemně cvičení z tohoto odkazu
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4496
vypracovaná cvičení pošli do 12.5.
Nj Opakuj podle - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644
Podle gramatiky si zopakuj časování modálních sloves
Do portfolia udělej rozvrh hodin - vzor uč. str. 39  - /neznámá slovíčka vyhledej na internetu/
Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód: aplxkzl. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz

Učebnice str. 112 – 119 – písemně do ŠS odpověz na otázky:

  1. Vyjmenuj státy východního bloku
  2. Kdy vznikla Varšavská smlouva a co to bylo
  3. Jaký byl vztah mezi Jugoslávií a Sovětským svazem
  4. Jaké nepokoje se udály v 50. letech
  5. Co přispělo k hospodářskému zhroucení Sovětského svazu
  6. Co je to perestrojka.
  7. V jakých zemích byly svrženy komunistické režimy.
Ze

Liberecký kraj.Učebnice str.64-67.

Fy  Opakování - radioaktivita
Che Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód:  u464pep. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Ov Zapsat poznámky do sešitu (nezasílat). Ov 9.docx (13,8 kB)
Tv Sz - Jízda na kole - máš-li kolo, vezmi si jej a pokus se ujet alespoň dva kilometry. Pokud kolo nemáš, tak se pokus ujít dva kilometry rychlou chůzí.

Chlapci - Sportování v přírodě - indiánský běh (30minut), jízda na kole (60minut)
kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=68LzrXnMFW8   ,  https://www.youtube.com/watch?v=UxRdy9h7npc
Vv Minulý týden jsi shlédl/a videa...( V.Kandinskij, geom.abstrakce)  .....inspiruj se! Nakresli barevnou kresbu nebo malbu min.formát A4, pošli výsledek na email: zbiraladela@centrum.cz  
Hv Poslechové činnosti
Pv Vysvětli podle svého názoru a dostupných informací na webu, činnost úřadu práce a v čem je pro nás důležitý. Min délka práce 1/2, A4 vel.písma12. Pošli mi na email:zbiraladela@centrum.cz