6. května - 12. května 2020

03.05.2020 21:27
Předmět Učivo  6. 5. - 12. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Opakování- obvody a obsahy obrazců, objemy a povrchy těles.

Orientace v MFCH tabulkách.

Alfbook- M 9- přijímací zkoušky.

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

S.Pavlíková: 
https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-prace-6.5.---12.-5.-2020/
Nj Zapsat do slovníčku jídlo str.32 v učebnici(nezasílat).
Složení a vlastnosti půd, Třídění půd  - výpisky do sešitu (učebnice str.49 - 50), obrázek 87 Typy půd do sešitu

Učebnice str. 112 – 119 – písemně do ŠS odpověz na otázky:

  1. Vyjmenuj státy východního bloku
  2. Kdy vznikla Varšavská smlouva a co to bylo
  3. Jaký byl vztah mezi Jugoslávií a Sovětským svazem
  4. Jaké nepokoje se udály v 50. letech
  5. Co přispělo k hospodářskému zhroucení Sovětského svazu
  6. Co je to perestrojka.
  7. V jakých zemích byly svrženy komunistické režimy.
Ze

Vysočina - vyhledat podle mapy veškeré informace o kraji .Tzn: vodstvo, doprava, zemědělství, průmysl,památky, podnebí, ochrana přírody. Podrobně zapiš do sešitu. Pošli vše z distanční výuky vyfocené ke kontrole na email: zbiraladela@centrum.cz

Fy  Opakování - radioaktivita
Che Zadala jsem učivo na google učebnu, kód pro vstup:veipps5. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz.
Ov Evropská unie a její mezinárodní spolupráce. Napiš 10 kladů a 10 záporů. Vyfot a pošli mi na email:zbiraladela@centrum.cz
Tv Sz - Jízda na kole - máš-li kolo, vezmi si jej a pokus se ujet alespoň dva kilometry. Pokud kolo nemáš, tak se pokus ujít dva kilometry rychlou chůzí.

Chlapci - Sportování v přírodě - indiánský běh (30minut), jízda na kole (60minut)
kondiční cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=68LzrXnMFW8   ,  https://www.youtube.com/watch?v=UxRdy9h7npc
Vv Vše se ve skutečnosti hýbe, vše utíká, vše se rychle mění...Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=FmTKwHuXkR8&list=RDCMUCS_7tplUgzJG4DhA16re5Yg&start_radio=1&t=47&t=49..... Inspiruj se a namaluj obrázek min.formát A4, technika libovolná. Podle umělců C.Carra, L.Russolo, E.J.Marey...Vyfot a posli mi na email: zbiraladela@centrum.cz
Hv Poslechové činnosti
Pv Vysvětli podle svého názoru a dostupných informací na webu, činnost úřadu práce a v čem je pro nás důležitý. Min délka práce 1/2, A4 vel.písma12. Pošli mi na email:zbiraladela@centrum.cz