Abeceda peněz

17.06.2019 09:45

    

   Jaké to je mít svou firmu? Jaké to je podepsat smlouvu, dostat  základní vklad a zkusit vydělat peníze vlastním přičiněním, sestavit rozpočet a vzít na sebe i riziko případného neúspěchu? To vše si vyzkoušeli čtvrťáci a páťáci ve vzdělávacím projektu České spořitelny Abeceda peněz. Děti si v něm hravou formou osvojily základy finanční gramotnosti, poznaly hodnotu peněz, uskutečnily svůj „podnikatelský záměr“, ale i rozhodly, jak naloží s případným ziskem. 

     Projekt děti zahájily návštěvou vybrané pobočky České spořitelny. Žáci V.A využili nabídky navštívit  jednu z nejkrásnějších bankovních budov v Čechách – pobočku České spořitelny v Rytířské ulici v Praze. Jde o novorenesanční bankovní palác, který tvoří samostatný domovní blok postavený na konci 19. století. Děti při návštěvě obdivovaly krásnou výzdobu, mohly navštívit bezpečnostní schránky a trezory v podzemí pobočky, ale pokochaly se i  neobvyklým pohledem ze střechy budovy, odkud se otvírá neobyčejný výhled na centrum Prahy.

     Kromě vědomostí program dětem nabízí rozvoj kreativity, strategického myšlení, prožitek týmové práce a v neposlední řadě spoustu legrace. Výsledky snažení, žáci prezentovali na jarmarcích 3. a 10. června před pobočkou České spořitelny v Dobříši. Zájem o výrobky jednotlivých „firem“ byl obrovský. Kolemjdoucí si mohli zakoupit různé druhy pečiva, bylinky, závěsy na květináče, mýdla, bylinné soli, nakládané sýry a další výrobky.