Den s lesníkem

27.09.2017 15:30

Díky Nadaci dřevo pro život, ve spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Městem Dobříš, Vodohospodářskou společností Dobříš a za finanční podpory Ministerstva zemědělství, mohly děti čtvrtých a pátých ročníků naší školy vidět les z více stran, než ho znají.

Interaktivní dopolední program zahájilo troubení lesního rohu a pak už děti na šesti stanovištích zkoušely sázet stromky, měřit objem dřeva v lese, dozvěděly se o myslivosti a péči o zvěř, poznaly, jak se dřevo těží a vozí z lesa, a samy si vyzkoušely označit v lese dřeviny vhodné k odstranění. Na chvíli se dokonce proměnily v semínka, laně, jeleny, těžaře a lesníky a zahrály krátký divadelní příběh o tom, jak les roste. To vše provázelo na každém stanovišti poutavé vypravování lesníků.

S jejich pomocí si každá třída dokonce vyrobila ze dřeva vlastní lavičku, kterou jim pak lesníci odvezli do školy. Asi nejvíce děti zaujalo sokolníkovo vyprávění o dravcích. Děti si mohly některé i pohladit, vyfotit se s nimi a nechat je přiletět na ruku.

Protože se všechny děti při práci moc snažily, zasloužily si na závěr sladkou odměnu v podobě výborného koláčku.

Video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=C6x9MyMryrc&t=2s

Fotogalerie: Den s lesníkem